[PORADNIK] Gwarancje dla innowacyjnych i ekologicznych

Inwestujący w innowacje czy ekologię mogą skorzystać w ramach Tarczy Antykryzysowej z gwarancji Biznesmax. Na jakich zasadach wyjaśnia Piotr Natkański, dyrektor ds. sprzedaży w departamencie Gwarancji i Poręczeń, BGK.

Dla mikro-, małych i średnich firmy w pakiecie pomocowym Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Tarczy Antykryzysowej przeznaczony jest m.in. system gwarancji de minimis (o czym napisaliśmy tutaj). Natomiast jeżeli firma jest podmiotem innowacyjnym lub efektywnym ekologicznie, może otrzymać gwarancję na jeszcze korzystniejszych warunkach.

Gwarancja Biznesmax, bo o niej mowa, jest zabezpieczeniem spłaty kredytu inwestycyjnego i obrotowego udzielanym bezpłatnie przez cały okres jego obowiązywania. Jednostkowa wartość gwarancji wynosi maksymalnie 2,5 mln euro, obejmuje do 80% kredytu na okres do 20 lat.

Kredyty zabezpieczone przez BGK gwarancją Biznesmax są dodatkowo objęte wsparciem dotacyjnym w postaci dopłaty refundującej odsetki zapłacone w okresie pierwszych trzech lat kredytowania. Dzięki temu w okresie pierwszych trzech lat kredyt będzie o wiele tańszy, bo spłacany bez odsetek.

Co ważne, preferencyjna stawka dopłaty do oprocentowania kredytu to 5-proc. stopa roczna do końca 2021 r. Wnioski o udzielenie tego wsparcia przedsiębiorcy powinni składać w banku kredytującym.

Gwarancją Biznesmax może zostać objęty nowy kredyt, przeznaczony na sfinansowanie:

  • kosztów kwalifikowalnych projektu ponoszonych przez przedsiębiorcę spełniającego co najmniej jeden z 17 (szczegóły na stronie banku) kryteriów podmiotowych (wariant 1)

albo

  • kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym (wariant 2).

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tej formy gwarancji, obniżą koszt kredytu i zwiększą w ten sposób zdolność kredytową w wyniku zwrotu części zapłaconych odsetek. Łatwiejszy będą mieć dostęp do finansowania działalności o podwyższonym ryzyku kredytowym na preferencyjnych warunkach, w tym wdrażania innowacji w szerokim zakresie (produktowe, procesowe oraz organizacyjne i marketingowe). Zyskają w ten sposób finansowanie m.in.:

  • kosztów towarzyszących (do 20% sumy kosztów kwalifikowanych projektu) oraz kapitału obrotowego, jako uzupełnienie realizowanej lub zakończonej inwestycji (do 50% sumy kosztów kwalifikowanych projektu).

  • bieżącej działalności oraz płynności finansowej jako na sytuację kryzysową wywołaną pandemią COVID 19;

  • kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10% sumy kosztów kwalifikowanych projektu).

Gwarancja Biznesmax jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy są rezydentami, należą do sektora MŚP, są uprawnieni do skorzystania z pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej, a także spełniają kryteria według wariantu 1 albo wariantu 2.

 

 

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.