Tesco podpisało Kartę Różnorodności

Operator dołączył do międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską, zobowiązując się do podejmowania działań na rzecz równości i różnorodności w miejscu pracy.

Słowa deklaracji „(…) nasza organizacja zobowiązuje się do wdrażania zasad zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania oraz ich promowania i upowszechniania wśród wszystkich interesariuszy organizacji” łączą sygnatariuszy Karty, którzy działają na rzecz spójności i równości społecznej oraz rozumieją, że różnorodność w firmach jest niezwykle ważna i konieczna do rozwoju zarówno przedsiębiorstwa, jak i pracowników.  Deklaracja zobowiązuje sygnatariuszy do wprowadzenia rozwiązań, które przeciwdziałają dyskryminacji w organizacji oraz angażują pracowników i partnerów do działania.

- Podpisanie Karty Różnorodności było dla nas naturalnym krokiem, ponieważ zasady zawarte w deklaracji są zgodne z naszymi wartościami. Traktujemy innych tak jak sami chcieliby być traktowani Joanna Lenartowicz, menadżerka personalna Tesco w Polsce. - Zależy nam, by stworzyć miejsce pracy, w którym pracownicy są szanowani, akceptowani i czują się bezpiecznie – podkreśl.

Wskazuje przy tym, że aktualne doświadczenia związane z pandemią pokazują, że empatia, jedność i integracja są kluczowe i jeszcze bardziej potrzebne w trudnych czasach.

Dodaje, że różnorodność ma dla Tesco znaczenie strategiczne - by dbać o zróżnicowaną grupę klientów, firma potrzebuje zróżnicowanych pracowników, którzy potrafią zrozumieć ich potrzeby. Bazą dla zapewnienia różnorodności w Tesco są odpowiednie polityki, kodeksy i procesy.

Ale to dialog i tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i pomysłów jest priorytetem firmy. Jedną z najnowszych inicjatyw Tesco jest Sieć Kobiet - działania i spotkania wspierające kobiety, gdzie rozmawia się o kobiecych ambicjach, ale też obawach, by lepiej zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania. Dla Tesco jest to szczególnie istotne, gdyż kobiety stanowią aż 80% pracowników firmy.

- W tym tygodniu uruchomiliśmy dla wszystkich pracowników nasze pierwsze szkolenie online dotyczące różnorodności i integracji. Liczę, że będzie ono okazją do refleksji jak ważne jest docenianie i szanowanie innym i stanie się inspiracją do kolejnych pomysłów i działań podejmowanych przez Tesco – informuje Joanna Lenartowicz.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską
i realizowana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Każdy z sygnatariuszy ma obowiązek wprowadzenia zapisów Karty do swojej organizacji, promocji działań w tym zakresie i ich raportowania raz w ciągu roku. Na podstawie deklaracji firmy dzielą się dobrymi praktykami w zakresie polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością. W Polsce Koordynatorem Karty Różnorodności jest Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Katarzyna Pierzchała 3463 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.