Projekty ustaw uzupełniających tarczę antykryzysową przyjęte

Rząd przyjął i przesłał do Sejmu projekty ustaw uzupełniających tarczę antykryzysową. Sejm zajmie się nimi w środę 29 kwietnia.

Rozwiązania będą kosztować budżet państwa 2,6 mld zł. Przypomnijmy, że wartość całej tarczy to 212 mld zł, a drugiego programu - tarczy finansowej - 100 mld zł.

Przyjęte przepisy zakładają m.in. zwolnienie ze składek osób, które same opłacają sobie ubezpieczenie, jeśli ich przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł, wydłużenie terminów obowiązujących przedsiębiorców z tytułu sprawozdań oraz obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o odpadach czy zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji o 25 proc. na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika. 

Agencji Rozwoju Przemysłu zostanie dokapitalizowana kwotą do 900 mln zł ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego z przeznaczeniem na wsparcie przedsiębiorców.

Ponadto przewidziano pomoc dla sektora turystycznego, który mocno ucierpiał z powodu pandemii. Jak podał GUS, tylko w I kwartale, gdy gospodarka zamrożona była tylko przez pół miesiąca, wydatki związane z turystyką spadły o 17 proc., a na granicach odprawiono o 12% mniej cudzoziemców niż rok wcześniej.

Dlatego pakiet przewiduje wsparcie operatorów wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych specjalizujących się w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz czasowe zwolnienie z opłat wynikających z ustawy – Prawo wodne w zakresie należności pobieranych za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, co obniży koszty funkcjonowania zarówno dla sektora turystyki, jak i armatorów użytkujących drogi wodne do celów transportowych. 

Pomoc otrzymają też kinematografia i sektor drzewny. 

Podniesiona zostanie kwota kryterium dochodowego uprawniającego do wypłat z funduszu alimentacyjnego do 900 zł dochodu na osobę w rodzinie.

Wzrośnie również ochrona pożyczkobiorców: umowy, w których zabezpieczeniem spłat jest własność nieruchomości niezwiązanej z wykonywaniem działalności gospodarczej, zostaną unieważnione.

 

Magdalena Weiss 2706 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.