PIH wylicza 5 największych problemów handlu

Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu typuje kilka problemów, które na pewno z dnia na dzień nie znikną, a stanowią obecnie ważne wyzwanie dla handlu.

    1. VAT na środki ochrony

Placówki handlowe ponoszą obecnie ogromne koszty związane z zakupem środków ochrony – takich jak maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyn dezynfekcyjny. Polska Izba Handlu już od pierwszych dni epidemii postuluje, aby obniżyć stawkę VAT na te produkty do 0% oraz umożliwić przedsiębiorcom możliwość odliczenia kosztów ochrony stosowanych w sklepach od dochodu. Przedstawiła tę propozycję Ministerstwu Finansów.

 2. Pensja minimalnej

W chwili, kiedy firmy zwalniają pracowników, walczą o przetrwanie oraz starają się o wsparcie z Tarczy Antykryzysowej oraz czekają na jej kolejną edycję, jak również na tarczę finansową, według PIH wszelkie dyskusje, jak również deklaracje rządzących w zakresie płacy minimalnej powinny być zamrożone przynajmniej do końca bieżącego roku.

 3. VAT od darowizn

Obecnie jesteśmy świadkami gestów wielu firm, które wspierają działania w walce z epidemią i zapewne będą to robić po niej. Niestety, problemem jest konstrukcja polskiego prawa. Polskie przepisy dotyczące podatku VAT wymagają od darczyńcy przekazującego produkty na rzecz organizacji pożytku publicznego zastosowania stawki VAT, obliczonej na podstawie początkowej ceny sprzedaży na wszystkie towary.

- Zwolnienie z podatku VAT, które istnieje w przypadku działalności charytatywnej, dotyczy tylko niektórych produktów. Nie wyczerpuje to ogromu potrzeb, jakie się teraz pojawiają oraz możliwości wspierania potrzebujących przez przedsiębiorców – wyjaśnia Ptaszyński.

Jeżeli więc firma chce przekazać maseczki, rękawiczki, ubrania do DPS, musi zapłacić VAT.  - Z powodu przestoju sklepów będzie wiele niesprzedanych produktów. Co ma zrobić przedsiębiorca? Wyrzucić je? Czy oddać i zapłacić VAT? - pyta Ptaszyński. - Pomnażanie strat jest sprzeczne z ideą działalności gospodarczej – podkreśla.

Powołuje się tu na Włochy, gdzie  VAT nie jest naliczany od darowizn wszelkich produktów. Jest to rozwiązanie bezterminowe, bo zapewne z kryzysem wywołanym przez epidemię będziemy zmagać się jeszcze długo.

- Polskie przepisy wymagają zmiany, aby przedsiębiorcy mieli opłacalną ekonomicznie możliwość robienia darowizn na rzecz potrzebujących. Ten problem był od zawsze, ale pandemia tylko go uwypukliła i pokazała absurdalność przepisów, że bardziej opłaca się wyrzucić niż oddać. Wola pomocy ze strony firm jest, ale wymaga wsparcia ze strony rządu – argumentuje wiceprezes PIH.

 4. Opłaty za transakcje kartowe

Przedstawiciel Izby zwraca uwagę, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, pogorszyła się ogólna sytuacja wielu segmentów handlu. Chodzi m.in. o wzrost kosztów. Sklepy notują zwiększony udział transakcji kartą płatniczą względem płatności gotówkowych, co przekłada się na wzrost kosztów ponoszonych przez detalistów. Wysokość opłat bezpośrednio zależy bowiem od liczby transakcji kartowych.

Ptaszyński podaje, że w przypadku małych sklepów wydatki ich właścicieli związane z transakcjami kartowymi wzrosły o kilkaset złotych miesięcznie na jedną placówkę. Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych jest związany m.in. z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla handlu detalicznego w związku ze stanem epidemicznym.

Jak pokazują dane Forum Konsumentów, w przypadku 40% klientów ograniczenie płatności gotówkowych jest związane z obawą przed koronawirusem. Branża spodziewa się, że obecna sytuacja wpłynie na długoterminowy trend, dlatego niezbędne jest podjęcie rozmów dotyczących obniżenia opłat za transakcje kartowe.

 5. Podatek od napojów słodzonych

W Sejmie nadal znajduje się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, zwany również podatkiem od napojów słodzonych.

- Skala następstw obecnej sytuacji wywołanej epidemią COVID-19 i jej negatywnymi skutkami gospodarczymi jest obecnie trudna do przewidzenia. Dlatego też apelujemy do rządzących o zrezygnowanie z zakończenia prac nad ustawą lub w przypadku podjęcia przez Sejm prac nad nią - o odrzucenie ustawy w całości  - mówi Ptaszyński.

Argumentuje, że ostatni etap prac nad wspomnianą ustawą przypada na szczególny okres w życiu społecznym i gospodarczym Polski – diametralnie inny niż na początku tego procesu, kiedy w lutym Sejm przyjmował ją do procedowania.

- Przyjęcie ustawy wiąże się z nałożeniem na przedsiębiorców nowych obciążeń regulacyjnych. Wprowadzane opłaty obciążą w szczególności polskie firmy działające na rynku spożywczym, a także polski handel. Działanie takie znacząco pogorszy ich sytuację – i to w samym środku kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, której negatywne skutki gospodarcze obserwujemy już dzisiaj – tłumaczy wiceprezes Izby.

Jego zdaniem przyjęcie ustawy w jej obecnym kształcie byłoby też sprzeczne z kierunkiem działań rządu i parlamentu RP, obliczonych na wsparcie przedsiębiorców w walce z konsekwencjami epidemii koronawirusa, a realizowanych w ramach „Tarczy antykryzysowej”.

- Zwracamy uwagę, że nałożenie na przedsiębiorców nowych opłat i obciążeń administracyjnych oznacza wzrost kosztów prowadzenia działalności i spadek rentowności wielu działających w Polsce firm. Część z nich może doprowadzić do bankructwa - tłumaczy. - Może też zmusić przedsiębiorców do redukcji zatrudnienia, co dodatkowo zwiększy spodziewany wzrost bezrobocia i pogłębi spowolnienie gospodarcze. Dotyczy to zarówno dużych, jak i małych oraz średnich podmiotów - wyjaśnia.

Zdaniem PIH obecnie cały wysiłek rządzących, przedsiębiorców i pracowników powinien iść w jednym kierunku: minimalizacji negatywnych skutków kryzysu, utrzymania firm i miejsc pracy, zapewnienia ciągłości łańcuchów dostaw i możliwie szybkiego powrotu do normalnego funkcjonowania biznesu.

- Nie ma obecnie warunków do wprowadzania nowych obciążeń fiskalnych, a ich nałożenie w obecnej sytuacji gospodarczej wzbudzi głęboki i uzasadniony sprzeciw społeczny. W tym kontekście należy pozytywnie ocenić rządową inicjatywę zdjęcia tego projektu z porządku obrad Sejmu 16 kwietnia br., natomiast zdecydowanie oczekiwane byłoby pełne odstąpienie od jej procedowania – uważa Ptaszyński.

 

 

 

 

 

Katarzyna Pierzchała 5234 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.