PIH o wstępnych badaniach lekarskich: nie czas teraz na to

Polska Izba Handlu zwróciła się do Ministerstwa Pracy i Głównego Inspektoratu Pracy z prośbą o tymczasowe odstąpienie od obowiązku wykonywania wstępnych badań lekarskich do pracy w związku z sytuacją, jakiej doświadcza teraz gospodarka.

Na zdjęciu: Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu

Obecnie kluczowym problemem jest zapewnienie społeczeństwu dostępu do pożywienia, aby mogło się tak stać sklepy muszą być obsadzone przez liczbę personelu zapewniającą możliwość ich funkcjonowania.

Niestety, widoczne są teraz duże braki pracowników spowodowane między innymi koniecznością zajmowania się dziećmi w związku z zamknięciem placówek oświatowych czy odbywanymi kwarantannami. Z drugiej strony na rynku w ostatnich dniach pojawiło się sporo kandydatów – osób, które w związku z epidemią nie mogą prowadzić swojej działalności.

- Handel detaliczny na tę chwilę jest w stanie wchłonąć bardzo dużo takich osób, aby zapewnić im pracę a z drugiej utrzymać funkcjonowanie sklepów i zaopatrzenie społeczeństwa w żywność i artykuły pierwszej potrzeby – uważa Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Zwraca jednak uwagę, że na przeszkodzie temu stoi konieczność wykonania dla wszystkich kandydatów do pracy wstępnych badań lekarskich. Zgodnie z Kodeksem Pracy wstępnym badaniom lekarskim podlegają wszystkie osoby przyjmowane do pracy. W sytuacji, gdy pracownik zmuszony będzie do poddania się badaniom wstępnym w czasie stanu epidemii, w którym to dostęp do punktów podstawowej opieki zdrowotnej jest znacząco ograniczony, a zapotrzebowanie na lekarzy istotnie wzrasta, odbycie badań wstępnych i uzyskanie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego może być nadmiernie utrudnione.

 - Zwróciliśmy się do Ministerstwa Pracy i Głównego Inspektoratu Pracy o umożliwienie czasowego wydłużenia ważności wydanych pracownikom orzeczeń lekarskich i czasowe wyłączenie obowiązku przeprowadzania badań wstępnych z zakresu medycyny do czasu odwołania stanu epidemii. Po tym okresie wszystkie te zaległe badania powinny być wykonane – dodaje Maciej Ptaszyński.

Jego zdaniem takie rozwiązanie może przyczynić się do zapewnienia pracy tysiącom zwalnianych obecnie osób, a także zapewnienia polskiemu społeczeństwu żywności i produktów pierwszej potrzeby w tym wyjątkowo trudnym okresie.

 

Katarzyna Pierzchała 5234 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.