Rafał Sonik apeluje o działania osłonowe dla centrów handlowych

Grupa właścicieli 305 centrów i obiektów handlowych - Grupa 305 - chce porozumienia z najemcami. Jednocześnie prezentuje faktyczną sytuację centrów handlowych w następstwie pandemii Covid-19.

Na zdjęciu: Rafał Sonik, prezes zarządu Gemini Holding, jeden z twórców Grupy 305

Wskutek ogłoszenia stanu epidemii w Polsce rynek centrów handlowych przestał praktycznie działać. Natomiast właściciele i zarządcy centrów handlowych powyżej 2000 mkw., w odróżnieniu od najemców lokali, nie tylko nie zostali objęci programem osłonowym w ramach uchwalonej tarczy antykryzysowej, ale wręcz przerzucono na tę grupę odpowiedzialność finansową za skutki pandemii Covid-19, które dotknęły branżę handlu detalicznego.

 Wynajmujący zostali pozbawieni jedynego źródła przychodów w postaci comiesięcznych czynszów od najemców, z których finansują koszty utrzymania centrów handlowych, wynagrodzenia pracowników, spłaty kredytów bankowych oraz daniny publiczno-prawne. Koszty te są stałe i stanowią łącznie około 85-90% miesięcznych przychodów centrów handlowych, w zależności od wysokości zaciągniętych kredytów.

Dodatkowo, pomimo że centra nadal częściowo działają – najemcy zostali zwolnieni z opłat eksploatacyjnych, które w normalnych warunkach pokrywały część kosztów utrzymania centrum (np. sprzątanie, ochrona, remonty i naprawy, media, podatki, ubezpieczenia, zarządzanie centrum). Oznacza to, że z dnia na dzień wynajmujący w centrach handlowych zostali pozbawieni możliwości obsługi zadłużenia oraz regulowania zobowiązań wobec swych pracowników i usługodawców.

Według Grupy 305, brak jakichkolwiek zapisów osłonowych w tarczy antykryzysowej, np. w zakresie zawieszenia zobowiązań kredytowych wynajmujących, postawił pod znakiem zapytania płynność wielu właścicieli centrów handlowych, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ich biznesu i biznesu ich najemców, jak również szeregu podmiotów powiązanych, bez których funkcjonowanie centrów handlowych byłoby niemożliwe. To zaczyna rodzić reakcję łańcuchową, a negatywne skutki dla całej gospodarki będą długoterminowe. 

– Jako właściciele i zarządzający centrami handlowymi znaleźliśmy się w głębokim kryzysie, ale ponad dwie dekady dobrej współpracy z naszymi partnerami po stronie najemców sprawiają, że dobrze czujemy problemy, z którymi obecnie mierzy się wielu z nich. Wierzymy, że obie strony mają zarówno wystarczający poziom doświadczenia biznesowego, jak i empatii, aby znaleźć porozumienie bez pośredników – powiedział Rafał Sonik, prezes zarządu Gemini Holding, jeden z twórców Grupy 305, porozumienia wynajmujących na rzecz dialogu z najemcami i wypracowania konstruktywnych rozwiązań dla rynku po odwołaniu stanu epidemii.

Grupa proponuje konkretne założenia do rozpoczęcia dialogu ze swoimi partnerami – najemcami – w indywidualnych rozmowach. - Jednocześnie nasze możliwości negocjacyjne i ewentualne ulgi  dla najemców są wprost zależne od skali pomocy, jaką otrzymamy od rządu. Brak wsparcia ze strony rządu stwarza ogromne ryzyko upadłości wielu centrów handlowych, a przeciwstawianie  interesów jednej grupy uczestników rynku drugiej jest sprzeczne z zasadami społecznej gospodarki rynkowej – podkreślają członkowie Grupy 305.

Oto jej propozycje dla najemców:

 •  Najemcy, którzy uzyskają obrót miesięczny mniejszy niż 70% średniego miesięcznego obrotu z 2019 roku, otrzymają rabaty w czynszu adekwatne do lokalizacji i sytuacji najemcy oraz zakresu wsparcia/pomocy ze strony rządu w okresie od 6 do 12 miesięcy od daty zniesienia ograniczeń, pod warunkiem przedłużenia umów najmu o okres odpowiadający co najmniej okresowi korzystania z ulg w czynszu.
 • Najemcy, którzy uzyskają obrót miesięczny nie mniejszy niż 70% średniego miesięcznego obrotu z 2019 roku, zapłacą czynsz i opłaty eksploatacyjne zgodnie z umową najmu.

– Chcąc ograniczyć druzgocący efekt domina, który nastąpi w bardzo krótkim czasie, musimy działać w porozumieniu. Wszystkie strony muszą wyjść ze strefy komfortu i zrozumieć jak bardzo jesteśmy sobie potrzebni – uważa Rafał Kwiatkowski, członek zarządu EPP i wiceprezes ds. operacyjnych. - Zarówno wynajmujący, jak i najemcy wzajemnie od siebie zależą. Obie strony działają na szeroką skalę i są obciążone wysokimi, bieżącymi kosztami. Zatem musimy wypracować rozwiązania, które pozwolą nam wspólnie przetrwać do czasu, gdy będziemy mogli zacząć normalnie funkcjonować – tłumaczy.

Dodaje przy tym, że jako właściciele centrów są gotowi do rozmów z najemcami, aby uzgodnić zasady rozliczania czynszów i opłat eksploatacyjnych po odwołaniu stanu epidemii, w drodze indywidualnych negocjacji stron i podpisania stosownych aneksów do umów najmu.

Aby umożliwić wypracowanie satysfakcjonujących rozwiązań z najemcami niezbędna jest pomoc rządu dla właścicieli centrów handlowych. Dlatego Grupa apeluje do rządu o niezwłoczne uruchomienie działań osłonowych:

 • Przywrócenie na stałe niedziel handlowych.

 • Rezygnacja na stałe z podatku galeryjnego i podatku od sprzedaży detalicznej.

 • Umorzenie podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie do końca 2020 roku (refundacja dla samorządów z rządowych funduszy pomocowych).

 • Wprowadzenie do końca 2020 roku kasowej metody rozliczania VAT i CIT.

 • Wprowadzenie mechanizmu bezproblemowego odraczania przez banki rat kapitałowych do końca 2020 roku, z możliwością przedłużenia na 2021 rok.

 • Wprowadzenie mechanizmu finansowania przez państwo w okresie do końca 2020 roku rat odsetkowych od kredytów udzielonych przez banki w Polsce na inwestycje w centra handlowe w Polsce.   

 • Pomoc Polskiego Funduszu Rozwoju w formie nieoprocentowanych pożyczek, obejmowania obligacji lub zastosowania innych instrumentów finansowych, zwiększających płynność u przedsiębiorców.

 • Pokrywanie przez państwo 80% kosztów wynagrodzeń u najemców i wynajmujących do końca 2020 roku.

 • Umorzenie składek ZUS w okresie epidemii u najemców i wynajmujących bez względu na wielkość firmy. 

 – Trzeba jasno podkreślić, że nasze propozycje na rzecz dialogu z najemcami muszą zostać niezwłocznie uzupełnione o konkretne formy wsparcia i rozwiązania osłonowe dla nas – właścicieli centrów handlowych – ze strony rządu. Nieuwzględnienie perspektywy wynajmujących w przepisach uchwalonej tzw. Tarczy Antykryzysowej, to brak zrozumienia dla sposobu funkcjonowania całej branży – uważa Aleksander Walczak, prezes zarządu Dekada SA.

Jego zdaniem kluczowe jest symetryczne wsparcie dla wszystkich uczestników tego rynku, zarówno najemców, jak i właścicieli centrów handlowych, bo wszystkie te podmioty i ich kondycja biznesowa są od siebie wzajemnie zależne. - Bez odpowiedniego wsparcia ze strony państwa szeroko pojęta branża handlowa może pogrążyć się w zapaści na wiele lat – przestrzega Aleksander Walczak.

Katarzyna Pierzchała 3493 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.