Połowa Polaków spodziewa się utraty pracy i znaczącego spadku dochodów

Lewiatan zapytał Polaków jak trwająca epidemia wpłynie na przyszłość ich zatrudnienia, poziom dochodów oraz jak oceniają skuteczność działań rządu i swoich pracodawców. Wnioski są pesymistyczne.

47% Polaków uważa, że skutki pandemii spowodują utratę pracy przez nich lub kogoś z ich bliskich (24% jest o tym fakcie przekonana). Najbardziej utraty pracy obawiają się osoby w wieku 30-39 lat, częściej taką obawę mają mieszkańcy miast.

51% Polaków uważa, że skutki pandemii koronawirusa znacząco wpłyną na spadek ich dochodów (27% jest o tym przekonana). Największą obawę o spadek dochodów mają osoby z wieku 40-59 lat. Spośród osób, które przewidują znaczący spadek swoich dochodów, 38% wytrzyma maksymalnie trzy miesiące, nawet jeśli znacząco ograniczy wydatki (24% wytrzyma 2-3 miesiące, 14% wytrzyma tylko miesiąc). Kolejne 29% wytrzyma przez dłuższy czas, ale będzie musiało drastycznie ograniczyć wydatki.

68% pytanych ocenia działania rządu jako niewystraczające (29% określa je jako zdecydowanie niewystraczające). Co ważne, 78% pytanych jest zdania, że działania rządu powinny koncentrować się na równi na walce z epidemią i na przeciwdziałaniu upadkowi firm oraz ochronie miejsc pracy. Za działaniami, które przede wszystkim skupią się na walce epidemią opowiedziało się zaledwie 19% pytanych.

- Połowa Polaków spodziewa się utraty pracy, ich samych lub kogoś z ich bliskich. Również połowa przewiduje znaczący spadek dochodów. Niebezpieczne jest, że wśród osób spodziewających się spadków dochodów, prawie 40% szacuje, że wytrzyma zaledwie 2-3 miesiące bez wsparcia - mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Lewiatana. - Kolejne tygodnie przestoju w gospodarce, przy braku realnej pomocy ze strony państwa, mogą spowodować drastyczne skutki społeczne. Jeżeli ludzie przestaną wierzyć w jakąś realną perspektywę poprawy, zaczną drastycznie ograniczać wydatki, co odbije się na wielkości sprzedaży i pogrąży również te firmy, które na razie jeszcze sobie radzą. To może oznaczać kolejną falę zwolnień i przyspieszenie wzrostu bezrobocia - dodaje Grzegorz Baczewski.

70% pytanych pozytywnie ocenia zaangażowanie swojego pracodawcy w utrzymanie miejsc pracy (38% określa tę ocenę jako bardzo pozytywną). Negatywnie zaangażowanie swoich pracodawców ocenia jedynie 8% badanych.

Badanie zostało wykonane - na zlecenie Konfederacji Lewiatan - przez Instytut Badań Spraw Publicznych, metodą CATI, na reprezentatywnej próbie 1002 pełnoletnich mieszkańców Polski.

Ilona Mrozowska 3578 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.