[PORADNIK] Grant Thornton dla Handlu: dotacje

Pandemia spowodowała problemy ubiegającym się lub już realizującym projekty współfinansowane ze wsparciem UE. Jak pokonać trudności - radzi Agnieszka Wykrzykowska, senior menedżer Grant Thornton.

Wychodząc naprzeciw problemom przedsiębiorców wobec pandemii COVID-10 przygotowano szereg ułatwień w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowania z UE, a także w ramach pakietu ustaw zwanego tarczą antykryzysową.

Programy współfinansowane z UE

Od początku okresu programowania jednym z największym powodzeniem cieszy się niezmiennie „Kredyt na innowacje technologiczne” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, kierowany do firm realizujących projekty inwestycyjne związane z wdrożeniem innowacji technologicznych w swoim zakładzie.

Pierwsza zmiana, które pojawiła się w nowej rzeczywistości w związku z COVID-19, to wydłużenie okresu naboru wniosków o dofinansowanie. Przewidywano, że konkurs zakończy się 23 kwietnia br. Obecnie firmy mogą składać wnioski aż do 24 czerwca br. Taka zmiana daje przedsiębiorcom:

1. więcej czasu na przygotowanie niezbędnej dokumentacji,

2. zachęca ich do podejmowania decyzji o realizacji takich projektów inwestycyjnych, które pozwolą na złagodzenie skutków spowolnienia gospodarczego wywołanego obecną sytuacją.

Inne zmiany to: wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytowej (z 30 do 60 dni) oraz prolongata terminu przeznaczonego na dostarczenie dokumentów środowiskowych i pozwolenia na budowę (z 10 do 12 miesięcy). Ponadto, ze względów bezpieczeństwa przedsiębiorców i ekspertów oceniających wnioski, ich spotkania w ramach paneli eksperckich będą odbywać się w sposób zdalny.

Propozycje idą jeszcze dalej i znoszą wcześniejsze ograniczenia w zakresie kwoty premii technologicznej. Teraz będzie to nawet więcej niż 6 milionów złotych. Rozszerzeniu i uszczegółowieniu ulegnie też katalog wydatków kwalifikowanych projektu. Obok kosztów zakupu, montażu i uruchomienia nowych albo używanych środków trwałych, możliwa będzie także refundacja kosztów ich transportu. Ponadto zniesiony będzie wymóg innowacyjności efektów projektu w wymiarze kraju, a nawet przeznaczenie kredytu technologicznego na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu.

Zmiany w ramach tarczy mają na celu umożliwienie firmom korzystającym z unijnego wsparcia sfinalizowanie rozpoczętych już projektów bez ponoszenia strat finansowych. By to osiągnąć przedsiębiorca będzie mógł wprowadzić zmiany harmonogramu realizacji projektu, a terminy przekazywania wniosków o płatność zostaną wydłużone. Łatwiej będzie można uzyskać zaliczkę i prościej ją rozliczyć. Uznane za kwalifikowane będą wydatki, które z powodu zaistniałej sytuacji, przedsiębiorca poniesie mimo nie zrealizowania wcześniej ustalonych celów i wskaźników projektu. Ministerstwo chce uchronić firmy przed zwrotem środków wraz z odsetkami.

Wsparcie na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników

Przedsiębiorcy, którzy z powodu pandemii odczują negatywne skutki w postaci spadku obrotów o co najmniej 30%, będą mieli szanse na pozyskanie wsparcia na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników.

Wsparcie będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotyczy pracowników zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jaki i umowy cywilno-prawne. Dofinansowanie w tym zakresie będzie przedstawiało się następująco:

  • spadek obrotów o 30% – dofinansowanie na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

  • spadek obrotów o 50% – dofinansowanie na poziomie 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

  • spadek obrotów o 80% – dofinansowanie na poziomie 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wnioski o dofinansowanie przedsiębiorcy mogą składać w urzędach pracy. Wsparcie udzielane będzie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Warunkiem stawianym firmom jest utrzymanie miejsc pracy w okresie dofinansowania oraz przynajmniej przez taki sam czas po jego zakończeniu.

 

 

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.