Gobarto rośnie na wieprzowinie

Grupa Kapitałowa Gobarto w 2019 r., mimo spadku eksportu, zwiększyła przychody i wypracowała zysk netto. Obawia się jednak wpływu koronawirusa na biznes w II kwartale br.

GK Gobarto nie odnotowała dotychczas znaczących zakłóceń w obszarach związanych z prowadzoną działalnością i łańcuchem dostaw w związku z trwającym rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wszystkie jednostki produkcyjne, handlowe i usługowe Grupy Kapitałowej, w tym również szeroko rozumiany sektor przetwórstwa rolno-spożywczego i produkcji mięsa, obecnie prowadzą swoją działalność bez większych zakłóceń.

– W ostatnich tygodniach Grupa realizowała względnie stabilną, a nawet okresowo zwiększoną sprzedaż, a jej działalność gospodarcza, w tym dostawy miały charakter ciągły – przekonuje Marcin Śliwiński, prezes zarządu Gobarto. – Spodziewamy się, iż w najbliższym czasie wydarzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa mogą mieć wpływ na sytuacje gospodarczą w kraju, a tym samym wyniki całej GK Gobarto w II kwartale br. Niestety na tym etapie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak duży będzie to wpływ. Wdrażamy jednak szereg rozwiązań mających na celu ograniczenie skutków rozwoju epidemii i jej oczekiwanego wpływu na Grupę oraz środowisko gospodarcze, w którym prowadzimy naszą działalność 

W 2019 r. Grupa Kapitałowa Gobarto wypracowała blisko 22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach w wysokości 2,39 mld zł. Przed rokiem miała stratę rzędu prawie 18 mln zł. EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wzrósł niemal o 100% i wyniósł 92,7 mln zł.

Mimo spadku eksportu, spowodowanego afrykańskim pomorem świń oraz rosnących kosztów pracy, Gobarto skorzystało na rosnących cenach wieprzowiny. 

W Polsce od kwietnia zeszłego roku ceny żywca wieprzowego utrzymują się na wysokim poziomie, co znacząco poprawiło opłacalność chowu trzody chlewnej. Wpływ na to zjawisko miał globalny wzrost cen spowodowany przez duży popyt na wieprzowinę ze strony Chin, również z powodu wirusa ASF, przy jednoczesnej niskiej podaży surowca na rynku unijnym, w tym również w Polsce. W grudniu 2019 roku ceny żywca wieprzowego w skupie ukształtowały się na poziomie 6,30 zł/kg i były wyższe o 51,1% niż przed rokiem.

W 2019 r., na skutek większego popytu na wieprzowinę ze strony Chin i innych krajów azjatyckich (m.in. Wietnamu, Tajwanu i Japonii), eksport produktów wieprzowych z UE na rynki krajów trzecich był większy niż przed rokiem. Polska jest ważnym eksporterem wieprzowiny poza obszar celny UE, ale głównymi odbiorcami polskiego asortymentu wieprzowego są kraje Unii Europejskiej – Niemcy (15%), Włochy (10%), Czechy i Słowacja (po 6%). W okresie styczeń–grudzień 2019 r. z Polski wyeksportowano ponad 445 tys. ton mięsa wieprzowego, czyli o 12,6% mniej niż przed rokiem.

W grupie Gobarto przychody z eksportu osiągnęły wartość 292,86 mln zł, co dało 12,25%. udziału w przychodach ogółem. 

Obszarem działalności, który miał największy wpływ na osiągnięte wyniki Grupy był segment "mięso i wędliny" reprezentowany przez spółkę Gobarto SA. Mimo znaczącego wzrostu cen żywca wieprzowego, jego przychody były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 12,84% i wyniosły 1,90 mld mln zł. Zysk segmentu urósł o 124,44% do wartości 38,94 mln zł. Wysoki poziom cen sprzyjał wzrostom w segmencie "trzoda chlewna". W raportowanym okresie osiągnięto 223,69 mln zł przychodów ze sprzedaży w tym segmencie (wzrost o 64,67%) przy zysku na poziomie 20,82 mln zł oraz zysku EBITDA w kwocie 29,82 mln zł.

Grupa zadowolona jest także z wyników uzyskanych w segmencie "przetwórstwo", gdzie widoczne są pierwsze efekty procesu optymalizacji działalności, który polegał na przeniesieniu całej produkcji do jednego zakładu w Sosnowcu. W najbliższym kwartałach Grupa zamierza ograniczać działalność w tym segmencie zgodnie z aktualną strategią rozwoju na lata 2019-2024.

– W 2020 rok chcemy się skupić na umocnieniu naszej pozycji jednego z czołowych producentów mięsa wieprzowego w Polsce. Dlatego zdecydowaliśmy się na ograniczenie naszej aktywności w segmencie przetwórczym. Zamierzamy skoncentrować naszą działalność na segmencie zwierzęcym, produkcyjnym oraz dystrybucyjnym  – tłumaczy Marcin Śliwiński, prezes zarządu Gobarto SA.

Magdalena Weiss 2531 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.