Giełda w Broniszach działa

Żeby ograniczyć powstawanie skupisk ludzkich, Warszawski Rynek Rolno-Spożywczy w Broniszach wydłużył czas pracy systemu wjazdowego. Przesunął też najemcom termin płatności faktur.

Zarząd Warszawskiego Rolno-Spożywczego  Rynku Hurtowego w Broniszach zapewnia, że w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Powiecie Warszawskim Zachodnim przeprowadził szereg działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem COVID-19. Powołano zespół składający się z członków zarządu i dyrektorów biur, mający na celu monitorowanie sytuacji związanej z obecnością koronowirusa w Polsce i współpracą ze służbami sanitarnymi.

Spółka na wdrożyła wszystkie zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. W szczególności nacisk położony został na:

1.      Regularność i staranność sprzątania toalet, pomieszczeń socjalnych  i innych pomieszczeń często używanych przez klientów i pracowników rynku. Zwiększono częstotliwość prac serwisowych i nadzór nad stanem higienicznym.

2.      Przeprowadzono akcję informacyjną promującą regularne i dokładne mycie rąk, zachowywanie bezpiecznej odległości pomiędzy rozmówcami i innych zachowań mających na celu nie dopuszczenie do zakażenia.

3.      Pracownicy Rynku przeprowadzili ponadplanowy audyt mający na celu zwrócenie szczególnej uwagi na czystość powierzchni handlowych i konieczność przeprowadzenia dezynfekcji i częstszego mycia powierzchni handlowych.

4.      Wprowadzono nadzór nad przestrzeganiem ograniczenia w prowadzeniu działalności gastronomicznej na terenie Rynku. Funkcjonujące placówki gastronomiczne prowadzą sprzedaż produktów gotowych wyłącznie na wynos.

5.      Wprowadzono udogodnienia dla klientów Rynku po przez wydłużenie czasu pracy systemu wjazdowego, a tym samym uzyskano efekt zminimalizowania powstawania skupisk ludzkich.

6.      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zawieszono do odwołania funkcjonowanie Warszawskich Targów Antyków.

7.      Wprowadzono  w Spółce  zdalny i rotacyjny system pracy  mający na celu ograniczenie potencjalnych zakażeń wśród pracowników.

8.      Wyposażono pracowników w środki ochrony osobistej, takie jak: rękawice, płyny dezynfekcyjne, a tam gdzie jest to konieczne zabezpieczenie twarzy.

9.      Wprowadzono ograniczenia w kontakcie bezpośrednim pracowników administracyjnych i Biura obsługi klienta z klientami.

10.   Przeprowadzone dodatkowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

11.   Wyposażono stanowiska pracy w płyny do dezynfekcji powierzchni dotykowych.

12.   Wyposażono hale handlowe w dozowniki z płynem odkażającym dla wszystkich klientów-użytkowników Rynku.

Bronisze zapewniają, że utrzymują też stały kontakt i współpracę z najemcami i służbami sanitarnymi. Warto przypomnieć, że Warszawski Rynek Rolno-Spożywczy przesunął najemcom terminy płatności faktur za marzec na 16 kwietnia z 18 i 19 marca, a za kwiecień na 24 kwietnia. Wprowadził też rabaty dla najemców.

Jednocześnie zarząd rynku przypomina, że z raportu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wynika, że bazując na doświadczeniach z poprzednich wybuchów SARS nie stwierdzono możliwości przenoszenia koronawirusa poprzez żywność w tym świeże warzywa i owoce.

– Zachęcamy więc do spożywania warzyw i owoców, ponieważ tylko zdrowy, dobrze odżywiony organizm jest w stanie poradzić sobie z infekcjami wirusowymi. Należy jednak pamiętać o podstawowych zasadach higieny czyli myciu warzyw i owoców w ciepłej wodzie z dodatkiem kropli detergentu. Jest to ważne, ponieważ detergent np. mydło w płynie zlikwiduje napięcie powierzchniowe wody i znacząco poprawia efektywność mycia – przypominają przedstawiciele giełdy.

Magdalena Weiss 2915 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.