Rzecznik MŚP do premiera:opłaćcie nasze składki

Rząd przyjął pakiet antykryzysowy i przesłał projekt ustawy do Sejmu. Jednak małe i średnie firmy apelują do premiera, by rząd przez trzy miesiące opłacał za nie składki.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego o wzięcie przez budżet państwa na siebie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 marca do dnia 31 maja 2020 r. 

– Przedsiębiorcy zrzeszeni w 204 organizacjach członkowskich Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców doceniają podjęte przez Rząd i Prezydenta RP starania, zmierzające do złagodzenia tego dotkliwego problemu. Zaproponowane rozwiązania są jednak niewystarczające – piszą przedstawiciele MŚP. – Adresowane są bowiem tylko do mikroprzedsiębiorców, którzy w lutym osiągnęli przychód nie większy niż trzykrotność prognozowanego średniego wynagrodzenia w 2020 roku, czyli około 15 600 zł. Przy takim obwarowaniu z pomocy będą mogły skorzystać głównie firmy jednoosobowe albo z jednym czy dwoma pracownikami – wyjaśniają. 

Argumentują, że niezwykle ważne jest, aby wsparcie mogli otrzymać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wysokość obrotów, aby mogli utrzymać zatrudnienie. W przeciwnym wypadku polskiemu rynkowi grozi gwałtowny i skokowy wzrost bezrobocia.

– Taką właśnie powszechną, skierowaną do wszystkich, pomoc zaproponował  prezydent Andrzej Duda dla rolników. Rolnictwo w Polsce jest już bardzo rozwiniętą gałęzią gospodarki, a rolnicy są w zasadzie przedsiębiorcami branży rolnej, zatrudniającymi często wielu pracowników i osiągającymi duże obroty. System pomocy przewidziany dla tej grupy społecznej przez prezydenta jest prosty, niesformalizowany i adekwatny do wyjątkowej sytuacji – tłumaczy rzecznik.

Dlatego zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego, wysyłając pism o do wiadomości prezydenta o zastosowanie tego samego mechanizmu pomocy dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda ogłosił przez trzema dniami, że rolnicy zostaną na trzy miesiące zwolnieni z opłacanie składek na KRUS, a także że będzie im przysługiwała taka sama pomoc, jak przedsiębiorcom.

Rzecznik MŚP podkreśla, że skutek finansowy takiego rozwiązania dla budżetu to zaledwie ok. 4 mld zł przy całej tarczy antykryzysowej wartej 212 mld zł, więc nie będzie nadmiernym obciążeniem

– Znalezienie takiego właśnie sposobu wsparcia ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla przetrwania przedsiębiorstw, ale też dla utrzymania bardzo wielu miejsc pracy, co będzie miało  decydujący wpływ na tempo wyjścia z wywołanego pandemią kryzysu – dodaje rzecznik MŚP. 

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.