[PORADNIK] Grant Thornton dla Handlu: Nowe terminy sprawozdawczości

Nowe terminy mają znaleźć się w tzw. tarczy antykryzysowej. Wiemy, jakie są projekty ich zmian.

Obowiązujące regulacje obligują większość spółek do sporządzenia sprawozdania finansowego do 31 marca, a do 13 kwietnia zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych - przypomina Magdalena Bilicka, specjalista w zakresie doradztwa prawnego w Grant Thornton. W przypadku spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych dochodzi jeszcze obowiązek dematerializacji akcji.

Sprawozdania finansowe. Koniec pierwszego kwartału to zwyczajowo dla większości spółek termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. W świetle przepisów, w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, sprawozdanie finansowe spółki powinno zostać zatwierdzone uchwałą przez wspólników (zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie).

W związku z obecną sytuacją dotrzymanie tych terminów w bieżącym roku będzie stanowiło dla wielu spółek prawdziwe wyzwanie. Przedstawiony projekt zmian do ustawy osłonowej, która ma wprowadzić rozwiązania związane z tzw. tarczą antykryzysową, jak na razie nie wprowadza konkretnych rozstrzygnięć w zakresie wydłużenia terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania za ubiegły rok. Zgodnie z projektem minister właściwy do spraw finansów zyska uprawnienia w zakresie wydania odpowiedniego rozporządzenia regulującego tę kwestię.

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Aktualne przepisy nakładają na spółki, które zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS po 13 października 2019 r. obowiązek rejestracji beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS.

Dla pozostałych spółek termin na wpis do tego rejestru upłynie 13 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Finansów, w związku z pakietem tarczy antykryzysowej, zapowiedziało przesunięcie tego terminu na 13 lipca 2020 r.

Dematerializacja akcji. Od 2021 roku w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych dojdzie do dematerializacji akcji. W celu przygotowania do zmian, na spółki te nałożono obowiązki, które należy spełnić jeszcze w bieżącym roku. Między innymi konieczne jest podjęcie do 30 czerwca 2020 r. uchwały walnego zgromadzenia w sprawie wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy dla spółki i zawarcie z nim stosownej umowy.

Ta sprawa póki co była pomijana w rządowych zapowiedziach zmian związanych z wprowadzeniem tarczy antykryzysowej. Na tę chwilę na razie wszystko wskazuje na to, że spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne powinny przygotowywać się do dematerializacji według wstępnie przyjętego planu.

Pomimo tego, że znaczna część propozycji wysuwanych przez ekspertów i samych przedsiębiorców zostanie wdrożona przez rząd, to jednak tarcza antykryzysowa nie stanowi odpowiedzi na wszystkie potrzeby, z którymi przyjdzie się zmierzyć firmom. Sytuacja jest nadzwyczajnie dynamiczna.

 

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.