PRCH rekomenduje zamknięcie mniejszych obiektów handlowych

Polska Rada Centrów Handlowych przekazała Ministerstwu Rozwoju postulaty zmian legislacyjnych do projektów ustaw w ramach pakietu "Tarcza Antykryzysowa". Rozwiązania zostały wypracowane w wewnętrznych grupach roboczych najemców i zarządców oraz firm finansujących.

Po ogłoszeniu pierwszych założeń w ramach „Tarczy Antykryzysowej”, Polska Rada Centrów Handlowych została poproszona przez resort rozwoju o pomoc w doprecyzowaniu postulatów branży retail. Po wewnętrznych konsultacjach w gronie przedstawicieli branży handlowej, wypracowano listę najważniejszych rozwiązań, które wczoraj zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju.

Oto wybrane postulaty, na które zdaniem branży należy położyć główny nacisk:

 1. Wsparcie pracowników i pracodawców

 • zwiększenie dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych do kwoty 80%, wzorem takich państw jak Wielka Brytania, Niemcy i Czechy;

 • zawieszenie - w miejsce odroczenia - obowiązku uiszczania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy następujących po tym okresie;

 • wprowadzenie zasady, zgodnie z którą działaniami pomocowymi objęci będą wszyscy przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek przychodów (spadek sprzedaży) w odniesieniu do analogicznych miesięcy w roku 2019 – zamiast przyjętego obecnie rozwiązania zakładającego uśrednienie wartości przychodów/sprzedaży;

 • określenie możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego dla pracowników
  do 12 miesięcy, z jednoczesny przyznaniem pracodawcom uprawnienia
  do zmniejszenia pracownikowi wymiaru etatu z uwagi na aktualną sytuację gospodarczą;

 • zniesienie tzw. doby pracowniczej i doprecyzowanie przepisów dotyczących nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego pracownika;

 • czasowe (tj. do końca 2020 r.) zniesienie obowiązku zapewnienia pracownikowi nieprzerwanego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego – obowiązek ten będzie niezmiernie problematyczny w wakacyjnym sezonie urlopowym;

 • przyjęcie przez państwo płatności:

  • zasiłku chorobowego już od 1. dnia nieobecności pracownika w pracy
   z powodu choroby;

  • zasiłku opiekuńczego – zamiast obecnego jego rozliczenia przez ZUS;

 • przyznanie możliwości zawieszenia obowiązku uiszczania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych także dużym przedsiębiorcom, z zastrzeżeniem, że zawieszenie to przewidziane zostanie na 6 miesięcy.

2. Zawieszenie płatności czynszów przez wynajmujących oraz konieczność wprowadzenia kasowej metody rozliczania podatku VAT i podatku CIT w odniesieniu do firm - zarówno najemców, jak i wynajmujących, których działalność z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego została zakazana lub ograniczona. Takie rozwiązanie pozwoli zminimalizować obciążenia podatkowe wynajmujących w sytuacji, w której wymagalność należności z tytułu czynszu najmu została zawieszona. 

3. Zniesienie ograniczenia handlu w niedziele

 • Wprowadzenie takiego rozwiązania wpłynie pozytywnie nie tylko na wynajmujących powierzchnię sprzedaży w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych i ich najemców, lecz również na setki podmiotów świadczących usługi powiązane (np. ochrona, konserwacja).

 • Jest to postulat składany przez wszystkich najemców, jak i wynajmujących, a także firm eventowych, serwisowych i innych, które upatrują tu możliwość ponownego zwiększenia zatrudnienia i pobudzania gospodarki.

4. Doprecyzowanie przepisów dotyczących stanu epidemii

 • Konieczność ponownego doprecyzowania wymaga katalogu wyłączeń spod generalnego ograniczenia handlu detalicznego w obiektach wielkopowierzchniowych.

 • W związku z rozszerzeniem się wirusa COVID-19 rekomendowane jest rozszerzenie obowiązywania rozporządzenia także w obiektach poniżej 2000 mkw.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 240 firm działających w branżach nieruchomości, handlu i usług. PRCH W zarządzie PRCH zasiadają zarówno przedstawiciele wynajmujących, najemców a także firm świadczących usługi dla branży.

 

Katarzyna Pierzchała 3548 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.