[PORADNIK] Grant Thornton dla Handlu: wydatki przy pandemii a koszty

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w czasie epidemii wymaga dodatkowych zakupów. Wskazujemy, co można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Obowiązki pracodawcy związane z ochroną pracownika reguluje Kodeks Pracy. „Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki” (art. 207.§ 2. KP). Ponadto pracodawca powinien „reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy”. Art. 304 KP tymi obowiązkami obejmuje także osoby zatrudnione na innej podstawie, niż stosunek pracy (zleceniobiorcy, samozatrudnieni).

W tym kontekście wszystkie koszty kupna maseczek, środków do dezynfekcji, papierowych ręczników etc., ponoszone przez pracodawcę wiążą się z realizacją celów, o których mówi Ustawodawca: zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Wszystkie te wydatki, bez względu na rodzaj regulacji prawnych stosunków pracy (umowy o pracę, zlecenia, kontrakty) można bez problemu zaliczyć w koszty uzyskania przychodu, tłumaczy Milena Rejer, menedżer Grant Thornton.

Oprócz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych w miejscu pracy, a także narzędzi pracy. W związku z pandemią wprowadzono specustawę, która pomaga walczyć z koronawirusem poprzez m.in. zapobieganie jego rozprzestrzenianiu. Jednym z ważnych elementów jest zalecenie dla pracodawców, by tam, gdzie tylko to możliwe, organizowali pracę zdalną dla swoich ludzi. Pracodawca, w miarę możliwości powinien zatem zlecać pracownikowi wykonywanie pracy w trybie zdalnym.

W praktyce często będzie wiązało się z koniecznością zapewnienia nowych, mobilnych narzędzi pracy lub ulepszenia tych, z których pracownik już korzysta. Pracodawca staje więc przed koniecznością poniesienia kosztów związanych z zakupem usług mobilnego dostępu do Internetu (modem) czy nawet laptopa.

Tego typu koszty należy postrzegać tak samo, jak te związane z wyposażeniem stanowiska pracy. Wiążą się z one bezpośrednio z zapewnieniem bieżącego, niezakłóconego funkcjonowania firmy, zatem mogą zostać w pełni zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przedsiębiorcy mogą także odliczyć podatek VAT od tych zakupów.

 

 

 

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.