Auchan: bezpieczeństwo, ciągłość, zachowanie niskich cen

- Obecna sytuacja jest bezprecedensowa. Wymaga nie tylko nadzwyczajnych rozwiązań systemowych, ale też odpowiedzialnych postaw i ducha solidarności w podejmowanych działaniach - mówi Gerard Gallet, dyrektor zarządzający Auchan Retail Polska.

Równocześnie w trosce o siłę nabywczą klientów w tej wyjątkowej i trudnej sytuacji, firma podejmuje działania, które pozwolą na utrzymanie ciągłości sprzedaży sieci oraz zachowanie niskich cen.

Jak zapewnia Auchan Retail  Polska wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rozwoju są stale monitorowane i na bieżąco wdrażane w wewnętrznych procedurach i przyjętym przez firmę planie działań. Za jego koordynację odpowiada specjalnie powołany zespół. 

Podjęte przez firmę działania skupiają się na realizacji trzech zasadniczych celów:

  1. Zapewnieniu każdemu z pracowników i klientów sklepów ochrony, poprzez udostępnienie niezbędnych środków higieny i wprowadzenie specjalnych zasad bezpieczeństwa oraz rozwiązań organizacyjnych, które pozwalają na funkcjonowanie sklepów w możliwie jak najlepszych, zapewniających bezpieczeństwo warunkach.
  2. Zapewnieniu pracownikom i klientom dostępu do kluczowych informacji - z myślą
    o edukacji na temat zasad higieny i bezpiecznego zachowania w sytuacji powszechnego zagrożenia, zmniejszenia niepokoju i rozwiania najczęstszych obaw, a także uwrażliwienia na kwestię wspólnej odpowiedzialności, wynikającej  z faktu dzielenia wspólnych przestrzeni. 
  3. Wdrożenie planu ciągłości działania firmy, tak by zagwarantować klientom optymalną jakość usług, zwłaszcza w zakresie dostępności produktów, ze szczególną dbałością o zachowanie niskich cen.

- Obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego jest bezprecedensowa. Wymaga nie tylko nadzwyczajnych rozwiązań systemowych, ale też odpowiedzialnych postaw i ducha solidarności w podejmowanych działaniach – mówi Gerard Gallet, dyrektor zarządzający Auchan Retail Polska. - Takie postawy nabierają szczególnego znaczenia w przypadku naszej branży. Z jednej strony, kluczowe staje się utrzymanie ciągłości sprzedaży, dla zaspokojenia  ważnych potrzeb konsumentów w tym trudnym okresie. Z drugiej, specyfika naszej pracy oznacza wzmożoną liczbę kontaktów międzyludzkich - dodaje.

W ramach podjętych przez Auchan Retail Polska działań w sposób ciągły zapewniona jest na terenie sklepów i w pomieszczeniach pracowniczych dostępność środków dezynfekujących wraz z instrukcjami ich prawidłowego użytkowania. Dezynfekcji poddawane są także koszyki i wózki zakupowe, wzmocniony został także serwis sprzątający. Z kolei klientom na czas pobytu w sklepie oferowane jest przy wejściu użycie rękawiczek jednorazowych, dostępny jest też płyn dezynfekujący.

W punktach sprzedaży tradycyjnej i punktach obsługi klienta strefa bezpieczeństwa o szerokości 1-1,5 m wyznaczona została taśmami, a dla uniknięcia tworzenia się skupisk wprowadzona została zasada nieotwierania kas położonych obok siebie. Ponadto kasy zostały wyposażone w ścianki ochronne wykonane z poliwęglanu; pracownicy kas dysponują płynami dezynfekującymi, rękawiczkami ochronnymi oraz otrzymali wytyczne dotyczące ograniczenia komunikacji z klientem do niezbędnego minimum.

W ramach kampanii informacyjnej przygotowane zostały m.in.: plakaty na temat zasad bezpiecznego zachowania, w tym: konieczności utrzymania właściwego dystansu pomiędzy ludźmi, ochrony podczas kaszlu i kichania, właściwego mycia rąk oraz plakaty informujące klientów o wprowadzonym bezpiecznym pakowaniu produktów spożywczych, a całość pieczywa w Auchan jest pakowana.

Czasowo wstrzymana została możliwość zakupu produktów na wagę do własnych opakowań; odwołane zostały także wszelkie akcje degustacyjne i animacje na terenie sklepów, nie ma też możliwości spożywania na terenie sklepu dań na wynos, które są szczelnie zapakowane.

W sklepach emitowane są komunikaty głosowe zachęcające do płatności bezgotówkowych i przestrzegania zasad odległości 1 m, z myślą o zapewnieniu wspólnego bezpieczeństwa

Wszystkich pracowników firmy obowiązują wszystkie zarządzenia wprowadzone na czas zagrożenia epidemicznego, takie jak: obowiązkowa kwarantanna po powrocie z zagranicy, czy odwołanie lub ograniczenie liczby spotkań i podróży służbowych do niezbędnego minimum, na rzecz video lub telekonferencji. Dla tych zawodów, których specyfika stanowiska na to pozwala, wprowadzona została opcja pracy zdalnej.

- Słuchamy również potrzeb lokalnych społeczności, jesteśmy otwarci na wsparcie osób w potrzebie, pozostających pod opieką MOPS - przykładem jest nasza współpraca w Krakowie, gdzie specjalnym transportem dostarczamy żywność dla tych osób - mówi Gerard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska.

Podkreśla również, że chciałby przede wszystkim podziękować za ogromną mobilizację, zaangażowanie i odpowiedzialność, jakimi wykazali się nasi pracownicy w ostatnim  czasie, z myślą o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie nas wszystkich.

- Wierzę, że konsekwentna realizacja opracowanego planu i wspólne stosowanie zaleceń – przez pracowników, klientów naszych sklepów i  partnerów biznesowych – będą ważną pomocą w przeciwdziałaniu dalszemu rozwojowi epidemii - dodaje.

Joanna Hamdan 10972 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.