Apel branży: Pomoc w odzyskaniu płynności finansowej

Wśród postulatów Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców oraz Polskiej Organizacji Franczyzodawców jest otwarcie sklepów w niedziele do końca roku.

Obie organizacje przekazały rządowi propozycje pomocy franczyzobiorcom i franczyzodawcom. - To dodatkowe, komplementarne działania pomocowe, które zastosowano w kilku krajach poszkodowanych przez epidemię koronawirusa, i które dały oddech finansowy i szansę na przeżycie małych i średnich firm – piszą wnioskodawcy. Tłumaczą, że rynek franczyzowy w Polsce to ponad 80 tys. firm, najczęściej rodzinnych biznesów i blisko milion zatrudnionych w nich pracowników.

Poniżej pełny tekst stanowiska Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców oraz Polskiej Organizacji Franczyzodawców:

Akceptując jednorazowe postojowe 2000 zł dla samozatrudnionych i osób na umowach zleceniu apelujemy o maksymalne uproszczenie procedur, aby pieniądze mogły dotrzeć jak najszybciej do osób pozbawionych płynności finansowej w wyniku przymusowego wstrzymania działalności.

Polecamy również analizę rozwiązań wdrożonych we Włoszech i na Węgrzech, gdzie nastąpiło:

  • Wstrzymanie wszystkich płatności podatkowych małych i średnich przedsiębiorstw (VAT, podatki dochodowe, ZUS) do dnia 31 maja (Włochy), 30 czerwca (Węgry), a potem zapłata całości zobowiązań w pięciu miesięcznych ratach

  • Wprowadzenie ulgi podatkowej w wysokości czynszu zapłaconych przez firmy objęte przestojem w okresie przestoju (w wysokości 60% wydatku na czynsze we Włoszech)

  • Zawieszenie spłaty kredytów do 18 miesięcy przez MSP (Włochy i Węgry), w zamian we Włoszech państwo obejmie gwarancją 1/3 zobowiązań MSP oraz udzieli bankom ulgi podatkowej rekompensującej straty.

Polska Organizacja Franczyzodawców i Polskiego Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców proponują, aby w Polsce:

  • wszystkim przedsiębiorcom z sektora MSP z przychodami rocznymi ze sprzedaży do 10 mln zł wstrzymać płatności wszystkich większych podatków (VAT, PIT, CIT, składki ZUS – przynajmniej do końca tego miesiąca, kiedy w pełni przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie firm). Następnie umożliwić zapłaty podatków w rozbiciu na kilka miesięcznych rat,

  • wprowadzić proste rozwiązanie pozwalające firmom na odzyskanie zapłaconych czynszów za okres przymusowego przestoju (odliczenie podatkowe) lub zwolnić z obowiązku zapłaty czynszu za ten okres lub zmniejszyć kwotę o co najmniej 50 proc.,

  • zawiesić spłatę kredytów i rat leasingowych przynajmniej na okres przestoju, przerzucić na Skarb Państwo zapłatę odsetek za ten okres lub wprowadzić inną formę rekompensaty dla instytucji finansowych,

  • przesunąć z 1 lipca 2020 na 1 stycznia 2021 termin montażu kas fiskalnych online dla grupy przedsiębiorców wskazanych w ustawie. Jest to istotne ponieważ w obecnym okresie są to dodatkowe duże koszty, które małe firmy muszą ponieść w obecnym okresie, gdzie są zwiększone wydatki na ochronę przed COVID-19, a małe firmy ponoszą straty,

  • wesprzeć i uprościć wypłatę wynagrodzeń dla pracowników za okres przestoju, wprowadzając jednocześnie zakaz zwalniania pracowników przez okres 2-3 miesięcy,

  • przywrócić handel i dystrybucję w niedziele do końca roku, co pozwoli odrobić część strat poniesionych przez firmy handlowe i usługowe w związku z przymusowym przestojem. Postulujemy, by przedsiębiorcy mogli samodzielnie zdecydować o otwarciu sklepu lub punktu usługowego w niedzielę. Skłonienie konsumentów do zakupów staje się zagadnieniem kluczowym dla uniknięcia kryzysu i każde rozwiązanie w tym kierunku jest korzystne.

 

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.