Centra handlowe chcą rozwiązań szytych na miarę

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) wypracowało listę najważniejszych postulatów, które zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju. Wśród nich jest m.in. zniesienie ograniczeń handlu w niedziele.

Podczas środowej konferencji (18 marca) prezydenta oraz premiera zapowiedziano wprowadzenie programu “Tarcza antykryzysowa” który opierać się będzie na 5 najważniejszych filarach, obejmujących w sumie 212 mld zł pomocy.

Rząd zapowiedział, że w ramach każdego filaru powstają szczegółowe projekty ustaw związanych z regulacjami w każdym z obszarów. Zostaną one zaprezentowane do końca tygodnia. PRCH po wewnętrznych konsultacjach w szerokim gronie przedstawicieli branży handlowej, wypracowało własną listę postulatów, które zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju.

Kluczowe postulaty PRCH w ramach wsparcia dla sektora:

1) Podatki:
● Odroczenie płatności CIT i VAT za okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego (deklaracje podatkowe składane po 3 miesiącach do zakończenie tego stanu);
● Odroczenie zapłaty podatku od nieruchomości komercyjnych;
● Odroczenie płatności opłaty za użytkowanie wieczyste;
● Zawieszenie odsetek za zwłokę;
● Skrócenie okresu zwrotu VAT;
● Obniżenie stawek podatku dochodowego a dla klientów podatku VAT;
● Przesunięcie spłaty podatków lokalnych;

2) Finansowe:
● Zawieszenie spłaty rat kredytów (lub ich części) w okresie trwania zagrożenia; stanu epidemicznego i 6 miesięcy po jego zakończeniu; obniżenie oprocentowania kredytów;
● Odroczenie płatności opłat za media;
●Przesunięcie terminu sporządzenia sprawozdania finansowego oraz raportowania MDR/cen transferowych;
● Zawieszenie split payment do końca roku jak i regulacji wynikających z białej-listy;
● Wydłużenie czasu wdrożenia rozbudowanych plików .jpk;
● Uchwalenie przepisów zobowiązujących banki do udostępnienia długoterminowych kredytów obrotowych na bazie wyników 2019 i 2018 oraz udzielenia odpowiednich gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia rozliczeń z kontrahentami w relacjach międzynarodowych i krajowych;
● Uruchomienie gwarantowanych przez Państwo długoterminowych pożyczek dla przedsiębiorstw, których płynność jest zagrożona z powodu obniżonej sprzedaży w okresie pandemii wirusa;

4) Zniesienie zakazu handlu w niedziele

5) Postulaty osłonowe dla pracowników i pracodawców:


●  Możliwość wysłania pracowników na urlop, którego koszt pokryje Państwo;
●  Możliwość wysłania pracowników na przymusowy urlop (nie tylko ten zaległy);
●  Odroczenie zapłaty składek ZUS;
● Wprowadzenie przepisów pozwalających na skrócenie wymiaru czasu pracy wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia;
● Wprowadzenie możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy (w tym do systemu równoważnego czasu pracy) na mocy decyzji pracodawcy;
● Wyłączenie na czas recesji i wychodzenia z recesji stosowania przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w stosunku do przedsiębiorców, których działalność doznała znacznego ograniczenia;
●Uchwalenie przepisów umożliwiających partycypację rządu w pokryciu kosztów wynagrodzeń pracowników za okres nieświadczenia pracy z powodu zamknięcia centrów handlowych oraz pokrycie wynagrodzeń chorobowych od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego i odłożenie spłat składek ZUS naliczanych za okres stanu zagrożenia epidemicznego o 6 miesięcy;
●Opracowanie i wdrożenie przepisów zapewniających przekazanie osobom fizycznym środków finansowych koniecznych do bieżącego utrzymania, jesteśmy przekonani, że uruchomienie środków wzmacniających stronę popytową będzie istotnym czynnikiem wzmacniającym dla zwiększenia sprzedaży przez firmy z sektora retail.

O tym, co proponuje przedsiębiorcom rząd pisaliśmy tutaj.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.