[CYKL HANDLU] Koronawirus a detaliści: Wojciech Kruszewski

Wojciech Kruszewski, prezes Lewiatan Holding, wystosował list otwarty do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Nakreślił w nim obecną, niezmiernie trudną sytuację franczyzobiorców sieci Lewiatan oraz innych sieci handlowych na polskim rynku.

- Zdajemy sobie sprawę z powagi tej nadzwyczajnej sytuacji oraz faktu, jak ważną rolę społeczną w zapewnieniu dostępu do żywności oraz podstawowych środków higieny pełni obecnie 3200 sklepów Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan oraz 30 000 naszych pracowników – napisał w liście.

Zwrócił uwagę premiera na szczególne, dramatyczne wręcz warunki, w jakich obecnie funkcjonują sklepy zaopatrujące polskie społeczeństwo w żywność: obawa personelu przed zarażeniem (skutkująca często zwolnieniami lekarskimi lub nawet przypadkami porzucania pracy), problemy ze skompletowaniem zatrudnienia (wzrost kosztów osobowych), olbrzymi wzrost kosztów działalności związany z zabezpieczeniem antybakteryjnym sklepów i działaniami profilaktycznymi (problem z dostępem do artykułów dezynfekcyjnych, wysoki wzrost cen).

Problemem są też galopujące ceny zakupu wybranych kategorii produktów (np. mięso, środki czystości, artykuły higieniczne, towary sypkie i masowe, konserwy i żywność wysoko przetworzona), co skutkuje obniżeniem marży sklepów, a tym samym poziomu ich rentowności.   

- W tak trudnej sytuacji niezbędne są natychmiastowe działania pomocowe dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom, które pozwolą im przetrwać tę nadzwyczajną sytuację – uważa Kruszewski.

Wśród postulatów najczęściej zgłaszanych przez ponad 2 100 franczyzobiorców sieci Lewiatan, są m.in.:

  • przejęcie przez ZUS na okres 6 miesięcy wypłaty zasiłku chorobowego od początku okresu zwolnienia,

  • przesunięcie płatności składek ZUS,

  • odroczenie płatności CIT i PIT,

  • stworzenie specjalnego systemu pomocy przedsiębiorcom i pracownikom na wypadek konieczności unieruchomienia sklepu ze względów epidemicznych.

Kruszewski jest przekonany, że szybko przedsięwzięte działania pomocowe pozwolą sklepom efektywnie kontynuować misję zabezpieczenia polskich rodzin w żywność, a także umożliwią sprawniejsze funkcjonowanie niewielkich przedsiębiorstw zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach.

- Proszę więc o rozważenie powyższych propozycji i rychłe podjęcie prac legislacyjnych w celu ratowania sytuacji całego handlu spożywczego, organizowanego przez małe i średnie przedsiębiorstwa – apeluje do premiera.

Katarzyna Pierzchała 5258 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.