Kolejny apel producentów żywności do rządzących

Organizacje zrzeszające wytwórców i przetwórców żywności po raz kolejny zwróciły się z apelem do władz o zawieszenie do końca roku prac nad ustawami obciążającymi budżety firm.

– Lawinowe bankructwa firm z branży napojowej oraz utrata pracy przez nawet 15 tys. osób – takie skutki może mieć przyjęcie Ustawy o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów piszą uczestnicy rynku. Przedstawiciele sektora strategicznego dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polaków i rozwoju gospodarczego naszego kraju zwrócili się z apelem do Prezydenta i Premiera oraz do Posłów. Przedsiębiorcy postulują odrzucenie już procedowanych oraz o zaprzestanie wdrażania do końca 2020 r. wszelkich planowanych inicjatyw legislacyjnych, które mogą przyczynić się do zwiększenia obciążeń administracyjnych czy też publiczno-prawnych firm informują.

Chodzi przede wszystkim o procedowany podatek cukrowy, nakładający opłatę od zawartości cukru w napojach, także nektarach i napojach z wysoką zawartością soków owocowych i warzywnych oraz opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml pojemności. Przypomnijmy, że w połowie lutego Sejm przyjął ustawę, a 13 marca Senat ją odrzucił. Teraz jednak projekt wróci do Sejmu i może zostać ponownie przyjęty. Najbliższe posiedzenie niższej izby parlamentu odbędzie się 25 i 26 marca. Według planów resortu zdrowia, ustawa miałaby wejść w życie 1 lipca.

Jest to kolejny już apel Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Konfederacji Lewiatan, Federacji Gospodarki Żywnościowej RP, Związku Producentów Cukru w Polsce, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowej Izby Gospodarcza - Przemysłu Rozlewniczego oraz Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków. Tym razem chodzi już nie tylko o obciążenie przemysłu opłatami i krótkie vacatio legis, ale też koszty i straty ponoszone przez firmy w związku z pandemią koronawirusa.

– Odrzucona w piątek przez Senat Ustawa o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów to dobitny przykład rozwiązania legislacyjnego, które jest szkodliwe dla tysięcy polskich przedsiębiorców i polskich konsumentów. To rozwiązanie, które w ogóle nie powinno być uchwalone i wdrożone, tym bardziej w czasie takiego wyzwania epidemiologicznego, z którym mierzymy się nie tylko w Polsce, ale na całym świecie – mówi Andrzej Gantner, wiceprezes PFPŻ.

W wystosowanym do władz apelu, przedstawiciele producentów i przetwórców żywności podkreślili, że przyjęcie tej ustawy wiąże się z nałożeniem na przedsiębiorców podatku, który jest nieadekwatny do siły nabywczej Polaków i sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Organizacje ostrzegają, że z powodu nowej daniny pracę może stracić blisko 15 tys. osób, a wprowadzenie rozwiązania w procedowanej formule w dzisiejszych warunkach związanych z epidemią oznaczać też będzie bankructwa dla większości polskich przedsiębiorstw branży napojowej.

Zdaniem organizacji, które podpisały się pod apelem, pospiesznie przygotowana ustawa, bez oceny jej skutków dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, bez właściwego trybu konsultacji społecznych, zawierająca szereg błędów, w połączeniu z rozwijającą się epidemią koronawirusa, która dodatkowo przyczyni się do spowolnienia gospodarczego kraju, może doprowadzić do dramatycznych skutków.

Szczególne obawy sektora produkcji żywności budzi możliwość przerwania łańcuchów dostaw zarówno produktów, jak i surowców oraz opakowań, co będzie miało negatywne skutki również dla producentów rolnych i pozostałych poddostawców. Trudności w obiegu towarów, to również trudności w przepływie pieniądza. Zwiększone koszty i zatory płatnicze mogą poważnie zagrozić płynności finansowej przedsiębiorstw, które zostaną spotęgowane między innymi przez takie obciążenia jak tzw. podatek cukrowy.

– Duży niepokój budzi także przyszłość polskiego eksportu polskiej żywości, który stanowi ponad 30% całej produkcji o wartości ponad 30 mld euro – zaznacza Andrzej Gantner. – W obliczu takich problemów dodatkowe obciążenia związane z wprowadzeniem podatku cukrowego to może być gwóźdź do trumny dla firm z branży napojowej, które są jednym z liderów polskiego eksportu - dodaje.

Magdalena Weiss 2425 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.