Zarząd Piotra i Pawła: propozycja układowa albo upadłość!

Na niecały tydzień przed zaplanowanym na 2 marca zgromadzeniem wierzycieli spółek z Grupy Piotr i Paweł zarząd opublikował stanowisko ws. ewentualnego odrzucenia propozycji układowej.

– Zarząd spółek z Grupy Piotr i Paweł wskazuje, że odrzucenie propozycji układowej zaproponowanej przez spółkę podczas zgromadzenia wierzycieli oznacza realizację procedury upadłości spółki. Dlatego zarząd spółki apeluje o poparcie przedstawionej przez spółkę propozycji układowej i głosowanie za układem. Tylko w ten sposób możliwe będzie uchronienie spółki przed upadłością – która oznaczałaby brak jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli – twierdzi zarząd sieci.

Autorzy apelu podkreślają, że spółka nie ma środków na realizację alternatywnej propozycji układowej, zaproponowanej przez wierzycieli, a ponadto rozwiązanie to posiada wadę prawną, nie uzyska wymaganej liczby 2/3 głosów i została negatywnie zaopiniowana przez zarządcę sanacyjnego.

– Budżet inwestora na sfinansowanie układu jest zamknięty i będzie uruchomiony wyłącznie w przypadku przyjęcia układu zaproponowanego przez spółkę. Alternatywne propozycje – nawet jeżeli uzbierają wymaganą większość, aby zostać poddane pod głosowanie – nie będą miały szansy realizacji. Wynika to z faktu, że uzbieranie wymaganej większości dla złożenia kontrpropozycji i tak będzie niewystarczające dla jej przegłosowania. Alternatywą dla odrzucenia propozycji układowej przedstawionej przez zarząd jest niestety całkowity brak zaspokojenia wszelkich wierzycieli handlowych. Zostało to potwierdzone w dokumentach złożonych do sądu w postępowaniu – m.in. test prywatnego wierzyciela czy opinia zarządcy w sprawie możliwości wykonania układu. Budżet przeznaczony na spłatę starych długów Piotr i Paweł jest jasno zdefiniowany i zamknięty, a środki przeznaczone na finansowanie układu są warunkowe i uzależnione od przyjęcia propozycji złożonych przez spółkę. W obecnej chwili nie ma jakichkolwiek możliwości zmian w tym zakresie – co oznacza, że wszelkie inne propozycje układowe nie będą mogły być wykonane i rozliczone. Pozornie atrakcyjna i kusząca kontrpropozycja, która nie daje możliwości pozytywnego rozwiązania i zakończenia sanacji spółki, jest ostatecznie nierealna do realizacji – co daje faktycznie o wiele gorszą pozycję wierzycielom i spółce – podkreśla zarząd.

Przypomnijmy, że w poniedziałek zarządca Piotra i Pawła opublikował opinię, w której wyraża przekonanie, że wierzyciele zaproponowany układ przyjmą. Pisaliśmy o tym na handelextra.pl tutaj.

Magdalena Weiss 2401 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.