Nielsen: małe sklepy idą pod młotek, rosną dyskonty i supermarkety

W 2019 r. działało w Polsce o niemal 5 tys. sklepów mniej niż rok wcześniej i o 7 tys. mniej niż 2 lata temu. Przybywa jedynie dyskontów i supermarketów. Nielsen opublikował właśnie najnowszy raport dotyczący liczby i rodzajów sklepów.

Universe Update to cykliczne badanie liczby sklepów w Polsce służące do ekspandowanie danych sprzedażowych z próby sklepów. Aktualizacja odbywa się dwa razy w roku za pomocą dwóch metod: spisu placówek handlu wielkoformatowego oraz badania na podstawie próby establishment survey wykorzystywanego do zbierania informacji o sklepach handlu małoformatowego. Badanie pozwala ustalić liczbę sklepów oraz ich charakterystykę.

I tak, z najnowszego Universe Update wynika, że na koniec 2019 r. było w Polsce ok. 95 tys. sklepów (bez specjalistycznych), czyli mniej o prawie 5 tys. niż jeszcze rok temu i o 7 tys. niż dwa lata temu. Znikają głównie najmniejsze sklepy spożywcze, czyli te poniżej 100 mkw. Tymczasem supermarkety i dyskonty po raz kolejny powiększyły swoją numerykę. Badanie liczebności i struktury handlu w Polsce prowadzone przez Nielsena pokazuje dynamikę i zmiany zachodzące na rynku handlu detalicznego.

- Opublikowany właśnie Universe Update Nielsena to kompleksowe źródło wiedzy o trendach w polskim handlu i podstawa analizy rynku FMCG w Polsce. Najnowsze wyniki wskazują na dalsze umacnianie się zjawisk, które Nielsen zauważył już wcześniej. Współczesny polski shopper stawia wysokie wymagania. Oczekuje dobrze przygotowanej oferty, szerokiego wyboru, atrakcyjnych promocji i jednocześnie to wszystko ma być na wyciągnięcie ręki – blisko, szybko i wygodnie.

Wyniki Universe Update wyraźnie wskazują związek pomiędzy zaspokajaniem tych potrzeb a trendem liczebności poszczególnych kanałów. Rośnie liczba dyskontów i supermarketów przy jednoczesnym spadku numeryki sklepów małych (poniżej 40 mkw) oraz średnich (41-100 mkw.). Na uwagę zasługuje również kanał drogerii. - Jako całość, jego numeryka jest stabilna, natomiast analizując głębiej, widoczny jest dynamiczny wzrost sieci drogeryjnych, przy jednoczesnym spadku liczby tradycyjnych, niezależnych placówek. Ponadto w ostatniej fali badania Nielsen odnotował również niewielki wzrost liczby stacji benzynowych - mówi Marcin Cyganiak, dyrektor handlowy Nielsen Connect w Polsce.

Na koniec 2019 r. w naszym kraju operowało 4140 dyskontów w porównaniu do 3849 w 2017 r. i 4007 rok później. Spada liczba hipermarketów - z 346 w 2017 r. do 335 w roku 2019, a rośnie supermarketów - do 4148 na koniec ubiegłego roku z 3690 w roku 2017. Szczegóły poniżej.
 

Channels with Discounters 2017 2018 mid 2019 end 2019
Hypermarkets 346 341 342 335
Supermarkets excl. Discounters 3690 3964 4020 4148
Total Discounters 3849 4007 4089 4140
Drugstores 8045 8053 8159 8051
Groceries Large 7152 7011 7183 7074
Groceries Medium 27265 27021 27009 25914
Groceries Small 35418 33221 31225 30463
Kiosks 10960 10171 9544 9137
Petrol Stations 6343 6302 6311 6360
         
Sweet Alcohol 5657 5872 5799 5678
Tobacconist 1085 988 889 850
         
TOTAL 109810 106951 104570 102150

 

 

Ilona Mrozowska 4642 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.