Konkurs grantowy IKEI rozstrzygnięty

Warsztaty nt. zmian klimatu, ekologiczny konkurs charytatywny i eko-piknik to wybrane działania, które zrealizują lokalne organizacje pomagające dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym w Gdańsku, Lublinie i Zabrzu.

Aktywności zostaną sfinansowane z grantów przyznanych w trzeciej edycji konkursu „Zabawa to poważna sprawa”. Laureatów wyłoniło jury złożone z pracowników IKEA.

Instytucje i organizacje z całej Polski mogły zgłaszać się do udziału w konkursie, którego tematem przewodnim były zmiany klimatu. Komisja wyłoniła trzech laureatów, którzy otrzymają wsparcie od IKEA w postaci jednorazowego dofinansowania. Dzięki temu będą mogli zrealizować projekty edukacyjno-ekologiczne.

Jednym z laureatów jest Akwarium Gdyńskie, którego projekt skierowany jest do dzieci oraz młodzieży niesłyszącej i niedosłyszącej. W ramach wygranej w konkursie, instytucja zorganizuje spotkania warsztatowe na temat zmian klimatu, ochrony środowiska w aspekcie morskim oraz raf koralowych. Dzięki inicjatywie 50 podopiecznych w wieku od 7 do 15 lat aktywnie poszerzy swoją wiedzę z zakresu ekologii. Komisja konkursowa doceniła również pomysł na kreatywny film, poruszający temat ekologii, który w pełni zrealizowany będzie przez uczestników programu z użyciem języka migowego. Podsumowaniem projektu „Dziecięce dłonie w klimatycznej odsłonie” będzie wernisaż wystawy fotograficznej dla podopiecznych i ich rodzin.

Możliwość realizacji swojego programu ze wsparciem IKEA ma również Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z Lublina. W ramach projektu „Dajemy Ubraniom Drugie Życie” przy wsparciu IKEA instytucja zorganizuje Ekologiczny Konkurs Charytatywny, który pozwoli na zbiórkę używanej odzieży w szkołach. Dodatkowo nastoletni podopieczni Fundacji pokażą poprzez film, jak kreatywnie przerobić pozornie niepotrzebne już materiały! W ramach konkursu grantowego placówka organizacji zostanie również wyremontowana oraz zostaną zakupione niezbędne produkty.

Jury doceniło również Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SPLOT SPORT w Zabrzu, za projekt „Jestem Ekoliderem!”. Ma on na celu kształtowanie ekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży. Skierowany jest do 30 młodych i ambitnych podopiecznych w wieku od 10 do 18 lat z jednej z dzielnic Zabrza – Helenki. Program podzielony został na takie obszary – powietrze i wiatr, roślinność, odpowiedzialne gospodarowanie żywnością oraz EkoPiknik. Uczestnicy, dzięki wsparciu IKEA będą mogli m.in. odwiedzić farmę wiatrową, wspólnie zasadzić drzewa, uczestniczyć w warsztatach ZeroWaste czy dowiedzieć się więcej na temat roli pszczół w środowisku.

Joanna Hamdan 14162 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.