Piotr i Paweł na dobrej drodze do zatwierdzenia układu

2 marca odroczone zgromadzenie wierzycieli spółek z grupy Piotr i Paweł będzie głosowało nad zatwierdzeniem przedstawionego przez zarządcę układu. On sam jest przekonany o pozytywnym wyniku głosowania.

Podczas zgromadzenia wierzycieli spółek z Grupy Piotr i Paweł zarządca szczegółowo przedstawił wykonane w trakcie postępowania działania sanacyjne, wskazując, iż doszło do realizacji wszystkich założeń – przy czym niektóre z nich uległy zmianie w związku z pozyskaniem inwestora branżowego. W trakcie postępowania zarządca był w ciągłej i pełnej komunikacji z wierzycielami – zarządca zwrócił uwagę na unikalną i pionierską procedurę uzgadniania spisu wierzytelności wspólnie z wierzycielami. Pozwoliło to na znaczne skrócenie postępowania oraz zaoszczędzenie wielu setek tysięcy zł kosztów sądowych.

– Przedstawiona i dokładnie omówiona oraz uzasadniona została propozycja układowa złożona przez spółkę. Podkreślono, że wobec jasnego i stanowczego stanowiska inwestora oraz wobec obecnej sytuacji finansowej spółek nie jest możliwe uzyskanie wyższego poziomu spłat, aniżeli proponowane. Przedstawiłem opinie o możliwości wykonania układu wedle propozycji dłużnika i pozytywnie zaopiniowałem te propozycje – skomentował dr Patryk Filipiak, prezes ZFR jako zarządca sanacyjny w Grupie Piotr i Paweł.

Najmniejsi wierzyciele, w szczególności firmy rodzinne, otrzymali pełną stuprocentową spłatę i poparli układ. Natomiast kluczowi wierzyciele reprezentujący największy kapitał wierzytelności otrzymali istotnie wyższą spłatę niż pozostali.

– Dlatego jestem spokojny o wynik głosowania – przewidując wysokie poparcie dla propozycji dłużnika – dodał Patryk Filipiak. – Wykonanie układów doprowadzi do spłaty wierzycieli w znacznie wyższym stopniu niż w przypadku podziału środków w upadłości. Podkreślam raz jeszcze, że dłużnik nie posiada obecnie możliwości dokonania spłaty z własnych środków. Nie ma również żadnych perspektyw, aby w braku wsparcia inwestora w ciągu najbliższych lat udało się spółce osiągnąć jakiekolwiek zyski z działalności gospodarczej – z których część mogłaby być przeznaczona dla wierzycieli.

Według informacji i dokumentów przekazanych zarządcy, dłużnik zabezpieczył odpowiednie środki w celu przekazania ich wierzycielom. Środki te zostały zabezpieczone na podstawie trzech umów o finansowanie warunkowanych prawomocnym zatwierdzeniem układu. Bez układu tych środków nie będzie.

– Ze względu na fakt, że zaproponowane układy mają zostać wykonane ze środków dłużnika pochodzących od inwestora – ewentualna zmiana propozycji lub przedłożenie innych propozycji niż złożone przez dłużnika oceniam jako niecelowe i nieefektywne. Układ w innej treści niż zaproponowany nie mógłby zostać wykonany przez spółkę i nie zostałby sfinansowany przez inwestora – wskazał dr Patryk Filipiak.

Sędzia nadzorował przebieg zgromadzenia w tym przebieg głosowania nad propozycjami układowymi. Sędzia odroczył zgromadzenie do dnia 2 marca i stwierdził, że postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu zostanie wydane na odroczonym zgromadzeniu.

Magdalena Weiss 2425 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.