W styczniu Polacy kupili o jedną piątą mniej niż w grudniu

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2020 r. w porównaniu z grudniem 2019 r. spadła o 20,6%. W przypadku żywności, napojów i tytoniu spadek wyniósł 23%.

W ujęciu rocznym sprzedaż ogółem była wyższa niż przed rokiem o 3,4% wobec wzrostu o 6,1% w styczniu 2019 r. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem wzrost w styczniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. (w cenach stałych) zaobserwowano w przedsiębiorstwach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 3,5% wobec wzrostu o 5,9% przed rokiem) oraz w jednostkach sprzedających paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 2,5% wobec wzrostu o 4,5% przed rokiem).

Spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem największy wzrost odnotowano w jednostkach zaklasyfikowanych do grupy: „tekstylia, odzież, obuwie” (o 10,5%). Spadek sprzedaży wykazały natomiast przedsiębiorstwa z grup: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 4,8%); „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (o 0,9%); „pozostałe” (o 0,5%).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach

stałych w styczniu 2020 r. była o 0,1% wyższa w porównaniu z grudniem 2019 r.

W cenach bieżących (uwzględniających inflację) sprzedaż wzrosła rok do roku o 5,7%, a spadła miesiąc do miesiąca o 20,4%. W przypadku żywności, napojów i wyrobów tytoniowych odnotowano odpowiednio wzrost o 5,7% oraz spadek o 21,7%.

Magdalena Weiss 2399 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.