Koniec Zakładów Mięsnych Henryk Kania!

Zarządca ZM Henryk Kania wystąpił do sądu z wnioskiem o sprzedaż majątku spółki Cedrobowi. W ostatnim opublikowanym raporcie finansowym za III kwartały 2019 r. ZM Henryk Kania raportowały 886 mln zł straty.

Kilka godzin po tym, jak Santander, a potem Alior Bank wypowiedziały ZM Henryk Kania umowy leasingowe, żądając zwrotu wyleasingowanych maszyn i urządzeń, dzierżawiący jego majątek Cedrob wystąpił do zarządcy z wnioskiem o zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa pszczyńskiej firmy. Już następnego dnia zarządca Zakładów Mięsnych Henryk Kania Mirosław Możdżeń zwrócił się z odpowiednim wnioskiem do sądu w Katowicach.

– Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie informują, iż dnia 19 lutego 2020 r. zarządca, ustanowiony dla spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym – Mirosław Możdżeń [...] złożył w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz spółki pod firmą Cedrob z siedzibą w Ujazdówku za cenę sto milionów złotych, powiększoną o wartość należnego podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny według obowiązujących przepisów – napisała spółka w komunikacie. – Przedmiotowy wniosek został złożony w uzupełnieniu wniosku zarządcy z dnia 5 grudnia 2019 r. o ogłoszenie upadłości dłużnika [...].

Przypomnijmy, że w toku postępowania restrukturyzacyjnego rozpoczętego w czerwcu 2019 r. działalność ZM Henryk Kania została mocno ograniczona, a następnie uległa niemal całkowitemu wstrzymaniu. Stało się na skutek utraty płynności finansowej. Na początku września na wniosek Rady Wierzycieli sąd zdecydował o uchyleniu zarządu własnego nad majątkiem spółki i ustanowił zarządcę.

Następnie Rada zdecydowała o wydzierżawieniu majątku spółki Cedrobowi, co istotnie nastąpiło w końcu października 2019 r., po czym Cedrob przeniósł prawa i obowiązki wynikające z tej umowy na swoją spółkę zależną ZM Silesia. W grudniu sąd zdecydował o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

W ostatnim opublikowanym raporcie finansowym za III kwartały 2019 r. ZM Henryk Kania zaraportowały obroty na poziomie 392 mln zł, o 54% niższe niż rok wcześniej oraz stratę netto w wysokości niemal 886 mln zł. Rok wcześniej odnotowały 34,6 mln zł zysku netto.

Magdalena Weiss 2399 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.