Zarządca Piotra i Pawła zabiera głos ws. propozycji układowych

21 lutego w Poznaniu odbędzie się zgromadzenie wierzycieli Piotra i Pawła. Zarządca sieci zamierza pozytywnie zarekomendować propozycje układowe.

Zarządca spółek z Grupy Piotr i Paweł  oświadczył, że zna propozycje układowe złożone w sądzie przez dłużne spółki, jak również planowany sposób finansowania i wykonania układów po ich przegłosowaniu przez wierzyciel. 

Dlatego na zgromadzeniu wierzycieli pozytywnie zaopiniuje złożone propozycje układowe.

- Wykonanie ich ma doprowadzić do spłaty wierzycieli w znacznie wyższym stopniu niż w przypadku podziału środków w upadłości – mówi Patryk Filipiak, prezes ZFR i zarządca sanacyjny w Grupie Piotr i Paweł.

Inne propozycje układowe zwiększające poziom spłaty, nawet rozłożone w czasie, zarządca będzie opiniował negatywnie, ponieważ nie będą możliwe do realizacji i sfinansowania.

W trzech spółkach z Grupy Piotr i Paweł sędzia-komisarz zatwierdził spisy wierzytelności i plany restrukturyzacyjne w ramach postępowania sanacyjnego. Sędzia wyznaczył także terminy zgromadzenia wierzycieli dla wszystkich trzech spółek na 21 lutego 2020 r. w Poznaniu. Ze względu na wyjątkowo małą liczbę sprzeciwów wierzycieli stało się to o ponad rok szybciej niż w typowych postępowaniach o tej skali.

Spółki te wdrożyły już większość zaplanowanych działań sanacyjnych przewidzianych w złożonych w grudniu 2018 r. planach restrukturyzacyjnych. Grupa Piotr i Paweł zakończyła również planowaną reinkorporację wszystkich wytypowanych spółek partnerów detalicznych. Koncentrowano się na odbudowanie zaufania dostawców, co skutkowało wydłużeniem limitów kupieckich na zasadach sprzed otwarcia postępowania. Ponadto Grupa Piotr i Paweł wdrożyła nowy program lojalnościowy „Najwięcej”. Dzięki przeprowadzonej analizie trendów społecznych i preferencji konsumentów, zwiększono częstotliwość ukazywania się gazetki promocyjnej oraz dostosowujemy oferowane produkty do zainteresowania kupujących.

Grupa Piotr i Paweł zawarła porozumienia z bankami, które są największymi wierzycielami. Banki będą wspomagać starania spółek w zakresie osiągnięcia porozumienia z korzyścią dla partnerów i wierzycieli. Spółki z Grupy Piotr i Paweł są zatem w pełni gotowe do ostatniego etapu postępowania, którym będzie głosowanie wierzycieli nad przyjęciem układu.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.