Parlament Europejski rozważy opłatę środowiskową za mięso

W przyszłym tygodniu Parlament Europejski otrzyma plan podwyższenia cen mięsa w całej UE w celu odzwierciedlenia jego kosztów środowiskowych, w tym emisji CO2 i utraty różnorodności biologicznej.

Propozycja sprawiedliwego ustalania cen mięsa, znana również jako "opłata środowiskowa" (ang. sustainability charge), została przedstawiona w raporcie, który wzywa do włączenia nowego modelu ustalania cen do  strategii "Europejski Zielony Ład" i "Farm to Fork Strategy". Miałaby ona zastosowanie do państw członkowskich od 2022 r. Raport został przygotowany przez Koalicję TAPP, w skład której wchodzą wiodące organizacje rolnicze, zdrowotne i ekologiczne. Zostanie on poddany debacie przez posłów Parlamentu Europejskiego 5 lutego.

Kluczowym aspektem wniosku jest by dochody z opłaty na rzecz zrównoważonego rozwoju, prognozowane na 32,2 mld euro rocznie w 28 państwach członkowskich UE do 2030 r., mogły zostać wykorzystane przede wszystkim na pomoc rolnikom w inwestowaniu w bardziej zrównoważone praktyki rolne. Można by je również wykorzystać do obniżenia podatku VAT, do dotacji konsumenckich na warzywa i owoce, zapewnienia wsparcia finansowego gospodarstwom domowym o niskich dochodach oraz do wspierania krajów rozwijających się w dostosowywaniu się do zmian klimatu oraz w ochronie lasów i różnorodności biologicznej.

- Nadszedł czas, abyśmy podjęli zdecydowane działania w zakresie polityki dotyczącej wpływu białka zwierzęcego na środowisko, którego cena jest sztucznie utrzymywana na zbyt niskim poziomie przez zdecydowanie zbyt długi czas. Mamy tu rozwiązanie, które jest sprawiedliwe dla rolników i wspiera przejście na system żywności oparty w większym stopniu na roślinach, którego tak pilnie potrzebujemy, jeśli poważnie myślimy o łagodzeniu zmian klimatu - powiedział Philip Mansbridge, dyrektor ProVeg International w Wielkiej Brytanii, jednego z członków Koalicji TAPP.

Raport przedstawia skalę możliwych oszczędności w zakresie ochrony środowiska. Uczciwe ceny mięsa w Europie mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji CO2 nawet o 120 milionów ton rocznie. Odpowiada to całkowitej emisji CO2 z czterech państw członkowskich UE: Irlandii, Danii, Słowacji i Estonii, oraz prawie 3% wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE.

- Włączenie kosztu środowiskowego białka zwierzęcego do ceny mięsa jest kluczowym elementem w realizacji celów UE w zakresie klimatu, różnorodności biologicznej, zdrowia publicznego i dobrostanu zwierząt - dodał Pier Vellinga, profesor ds. klimatu i przewodniczący koalicji TAPP.

Jak podkreśla Jeroom Remmers, dyrektor Koalicji TAPP, istnieją również szersze korzyści z opłaty środowiskowej za mięso: - Jeśli spożycie mięsa w UE zmniejszy się, a spożycie białka roślinnego wzrośnie, zmniejszą się również koszty opieki zdrowotnej, ponieważ Europejczycy spożywają około 50% więcej mięsa, niż rekomenduje się w zaleceniach żywieniowych. Możemy również zaoszczędzić miliardy euro rocznie dzięki niższym kosztom opieki zdrowotnej.

Posłowie Parlamentu Europejskiego będą debatować nad propozycją 5 lutego. Wydarzenie będzie prowadzone przez wiceprzewodniczącego Zielonych Basa Eickhouta, a współgospodarzami są posłowie S&D Mohammed Chahim i Sylwia Spurek. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koalicję TAPP oraz organizację Compassion in World Farming.

Ilona Mrozowska 3513 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.