Kania traci maszyny produkcyjne

W katowickim sądzie na rozpatrzenie czekają już dwa połączone wnioski o upadłość ZM Henryk Kania. Tymczasem producent straci kolejne maszyny.

Pszczyńska spółka, która od czerwca do grudnia pozostawała w przyspieszonym procesie restrukturyzacyjnym poinformowała o wypowiedzeniu sześciu umów leasingu maszyn i urządzeń do produkcji wędlin. Umowy zostały zawarte w październiku 2016 r.

– Jako przyczynę rozwiązania wskazano nieuregulowanie przez spółkę należności wobec Santander Leasing wynikających z ww. umów. Jednocześnie leasingodawca wezwał spółkę do zwrotu maszyn i urządzeń będących przedmiotem leasingu oraz uregulowania zaległych należności – wskazała spółka.

W sądzie rejonowym w Katowicach na rozpatrzenie czekają dwa połączone wnioski o upadłość spółki – jeden złożony został przez spółkę, reprezentowaną przez jej wiceprezesa, a drugi przez zarządcę spółki Mirosława Możdżenia. Wcześniej, na początku grudnia, na wniosek tegoż zarządcy sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe, które było prowadzone od czerwca.

Przypomnijmy, że w toku postępowania restrukturyzacyjnego działalność ZM Henryk Kania została mocno ograniczona, a następnie uległa niemal całkowitemu wstrzymaniu. Stało się na skutek utraty płynności finansowej. Na początku września na wniosek Rady Wierzycieli sąd zdecydował o uchyleniu zarządu własnego nad majątkiem spółki i ustanowił zarządcę.

Następnie rada zdecydowała o wydzierżawieniu majątku spółki Cedrobowi, co istotnie nastąpiło w końcu października 2019 r., po czym Cedrob przeniósł prawa i obowiązki wynikające z tej umowy na swoją spółkę zależną ZM Silesia.

W ostatnim opublikowanym raporcie finansowym za III kwartały 2019 r. ZM Henryk Kania zaraportowały obroty na poziomie 392 mln zł, o 54% niższe niż rok wcześniej oraz stratę netto w wysokości niemal 886 mln zł. Rok wcześniej odnotowały 34,6 mln zł zysku netto.

Magdalena Weiss 2416 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.