Osoby starsze nie boją się korzystać z karty płatniczej

Z okazji zbliżających się Dni Babci i Dziadka Alior Bank postanowił sprawdzić bankowe zwyczaje Polaków 60+. Okazuje się, że obawiają się e-bankowości, ale płacenie gotówką i kartą w sklepach stacjonarnych są wśród Polaków 60+ tak samo popularne.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Alior Banku wynika, że osoby powyżej 60. roku życia zdecydowanie chętniej korzystają z bankowości internetowej niż mobilnej. Logowanie na konto przez stronę internetową banku zadeklarowało 49% badanych, natomiast przez aplikację w telefonie zaledwie 16%. Bankowość internetowa najczęściej jest wykorzystywana do realizacji przelewów (96% wskazań) oraz sprawdzania salda (90%). Trzecią najpopularniejszą czynnością jest bezpośrednie płacenie za produkty i usługi przez internet m.in. za pomocą szybkich płatności typu pay-by-link (53%).

Chociaż najstarsi uczestnicy badania najczęściej używają bankowości elektronicznej do nieskomplikowanych czynności, to i tak widać ku temu bariery. Wśród przeszkód respondenci wskazywali najczęściej brak wiedzy (29%) oraz własne przyzwyczajenia i brak potrzeby korzystania z kanałów cyfrowych (21%).  Osoby starsze zniechęcają także obawy o bezpieczeństwo (23%) .

- Dostrzegamy te ograniczenia również w rozmowach z naszymi klientami. Wciąż wśród wielu z nich istnieje pewna nieśmiałość w korzystaniu z nowych technologii. Rozumiemy te argumenty i chcemy na nie odpowiadać. Dlatego jednym z celów bankowego projektu „cyfryzacja” jest wspieranie i edukowanie w zakresie korzystania z bankowości internetowej i mobilnej. W naszych oddziałach wprowadzamy strefy, w których bankierzy wytłumaczą, a przede wszystkim pokażą, jak działają nowoczesne formy bankowości – mówi Dorota Mielewczyk, menedżer ds. badań marketingowych i rozwoju Alior Banku, odpowiedzialna za projekt „cyfryzacji”.

Aktywność „w realu”

Sześćdziesięciolatkowie wolą osobiście załatwiać swoje sprawy. Wyniki badania pokazują, że aż 83% respondentów w tym wieku odwiedziło oddział swojego banku przynajmniej raz w roku. Jednocześnie 39% ankietowanych przyznało, że takie wizyty miały miejsce więcej niż pięć razy w ciągu dwunastu miesięcy. Zaledwie 17% z tej grupy nie było w placówce banku ani razu. Najczęściej polscy seniorzy w oddziałach wypłacają pieniądze (40% wskazań), a 26% zdobywa w ten sposób informacje na temat produktów finansowych. Ponad jedna piąta (22%) Polaków po 60 roku życia wpłaca pieniądze w oddziale banku.

Co ciekawe, płacenie gotówką i kartą w sklepach stacjonarnych są wśród Polaków 60+ tak samo popularne. Te metody zyskały odpowiednio 78% i 76% wskazań. To zdecydowanie najchętniej wybierane sposoby rozliczania płatności za zakupy, które w przypadku tej grupy wiekowej utrzymują dużą przewagę nad różnego rodzaju płatnościami mobilnymi.  Jest to dobra informacja potwierdzająca, że osoby starsze nie boją się korzystać z karty płatniczej.

Badanie zrealizowane na zlecenie Alior Banku przez Kantar Polska na przełomie listopada i grudnia 2019 roku. Badanie miało charakter ilościowy, w ramach którego przeprowadzono wywiady przy użyciu techniki CATI, na reprezentatywnej próbie ubankowionych Polaków 18+.