Wielka transformacja Auchan Retail!

Detalista ogłosił biznesplan "Auchan 2022", który zakłada dostosowanie modelu, oferty i organizacji firmy do nowych oczekiwań konsumentów.

Projekt transformacji Auchan Retail oparty będzie na dwóch strategicznych filarach: zdrowa i lokalnie wytwarzana żywność oraz tworzenie relacji i doświadczeń w celu poprawy jakości życia mieszkańców miasta w którym zlokalizowane jest Auchan. To nie wszystko. Mowa także po podwojeniu sprzedaży żywności przez internet, walce z marnowaniem żywności i nadmiernym wykorzystywaniem plastiku czy ewolucją metod pracy. Ale po kolei.
 
Mająca swój początek w latach 60. i 70. sprzedaż detaliczna, charakteryzowała się dążeniem operatorów sieci do tego, aby oferta była jak najszersza i dostępna dla jak największego grona odbiorców. Wraz z nadejściem cyfryzacji oraz przemian żywnościowych, ekologicznych i ekonomicznych sprzedaż ta została "wywrócona do góry nogami". Dlatego - ogłosiło Auchan we Francji - handel detaliczny musi przejść przemianę - z masowego do spersonalizowanego.
 
Nowy zespół zarządzający Auchan Retail  kierowany przez Edgarda Bonte ma za zadanie fundamentalnie przekształcić ofertę i model Auchan Retail we wszystkich krajach, w których firma działa.
 
Zdrowo i lokalnie - to pierwszy ze strategicznych filarów. W jego myśl Auchan Retail na nowo zdefiniuje swoją ofertę. Firma chce wyjść poza tradycyjną rolę detalisty, i stać się swego rodzaju twórcą i poszukiwaczem takiego asortymentu, aby móc zaoferować konsumentom dobre, zdrowe, a przede wszystkim lokalne produkty i odpowiadać na trendy żywieniowe. Cel? Wzrost obrotów w 2022 r. właśnie dzięki ich sprzedaży. Ponadto produkty powstawać będą z poszanowaniem środowiska naturalnego i dobrostanu zwierząt.
 
Wzmocniona zostanie także identyfikowalność produktów, a ich skład i pochodzenie ma być bardziej przejrzyste. Mając to na uwadze, Auchan Retail jako jeden z pierwszych detalistów dołączył do „Wezwania do znakowania pochodzenia produktów spożywczych” wspieranego we Francji przez Agro-Agri Think Tank i wybranych przedstawicieli krajowych. Każdy kraj, w którym działa Auchan zobowiązany będzie do wprowadzenia etykiet z informacjami o wartości odżywczej produktu i umieszczenia jej przynajmniej na artykułach marki własnej Auchan. We Francji, Nutri-Score pojawiła się już na 6319 produktach własnych (2519 ze zmienionymi opakowaniami i 100% produktów własnych sprzedawanych online).
 
Wzrośnie także liczba odpowiedzialnych kanałów dostaw w rolnictwie, aby w 2022 r. na świecie było ich 1500 (250 we Francji). Obecnie jest ich prawie 500 (150 we Francji).
 
Ponadto we Francji Auchan Retail przyspieszy współpracę z Institut Pasteur w Lille, co jest pierwszym krokiem do wspierania klientów w zakresie zdrowego odżywiania. Składać się na nią będą edukacja, działania w sklepie czy typowe zbilansowane posiłki itp.
 
W ofercie pojawi się też szersza gama ekskluzywnych produktów. Ponadto wspólny rozwój produktów z każdym ekosystemem, już wdrożony w wielu krajach, zostanie uogólniony. Będzie kojarzyć klientów i dostawców oraz polegać na zebranych opiniach i ocenach. Każdy produkt, który nie uzyska minimalnej oceny 3/5 od klientów (4/5 w 2022 r.) zostanie ulepszony, zastąpiony lub wycofany.
 
Tworzenie relacji i doświadczeń w celu poprawy jakości życia mieszkańców - to drugi ze strategicznych filarów. Auchan Reatil w realizacji tego celu zamierza wykorzystać placówki sieci i uczynić je lokalnymi platformami do wymiany doświadczeń z partnerami. Sklepy zapewnią im także przestrzeń i pozwolą sprzedawać swoje produkty i usługi bezpośrednio. Każdy sklep będzie także miejscem w którym mieszkańcy i lokalni pracownicy będą mogli wymieniać się przepisami i brać udział w lekcjach gotowania, degustacjach i innych wydarzeniach. Firma zamierza również uprościć życie mieszkańców, opracowując nowe usługi.
 
Dwa podstawowe filary to nie wszystko. Firma postawiła sobie także za cel, że do 2022 r. podwoi sprzedaż żywności przez internet, co zaowocuje ponad 15% światowego obrotu z wyłączeniem hipermarketów i supermarketów.
 
Auchan Retail chce być ponadto zaangażowane w walkę z marnotrawieniem żywności i nadmiernym wykorzystaniem plastiku. Detalista w 2022 r. zamierza wyeliminować opakowania z tworzywa sztucznego produktów spożywczych i plastikowe torby do pakowania owoców i warzyw na wagę. Ponadto 100% opakowań produktów marki własnej Auchan będzie nadawać się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania. Jednocześnie Auchan Retail zamierza kontrolować swój ślad węglowy. Do 2022 r., w ramach zaangażowania w Cop 21 i wypracowanych już etapów pośrednich, zużycie energii w sklepach zostanie zmniejszone o 25%, a 50% zużytej energii elektrycznej będzie pochodzić ze źródeł niskoemisyjnych.
 
Kolejnym etapem przemian firmy, które wynikają z nowych oczekiwań konsumentów, będzie ewolucja metod pracy. Staną się one prostsze, bardziej otwarte i podatne na zmiany. W celu poprawy wydajności i sprawności operacyjnej Auchan Retail planuje reorganizację swoich funkcji wsparcia we Francji. Niestety będzie się to wiązało z redukcją etatów. I tak na rynku francuskim miejsca pracy utraci 517 osób.
 
Ponadto zostanie przeprowadzone badanie wpływu nowych orientacji biznesowych i nowych oczekiwań konsumentów na logistykę Auchan Retail. Powinno ono latem 2020 r., umożliwić określenie najbardziej wydajnego łańcucha dostaw.
 
Kolejnym ważnym krokiem jest odzyskanie swobody finansowej przez firmę, która jest niezbędna do finansowania inwestycji i innowacji w dziedzinie cyfrowej i CSR. Celem jest osiągnięcie zmiany do 2022 r., przy docelowej EBITDA wynoszącej 6%. Jednocześnie Auchan Retail nadal będzie obniżać koszty operacyjne. Długofalowym celem jest osiągnięcie 1,1 mld euro oszczędności.
 
Joanna Hamdan 10478 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.