Polski rynek w oczach Tesco

Oto co w swoich raportach finansowych brytyjska sieć pisała na temat swojej działalności w Polsce w ciągu ostatnich pięciu lat.

Październik 2019

Większość naszego spadku sprzedaży w Europie Środkowej była spowodowana działaniami zmierzającymi do zmiany kształtu naszej działalności w Polsce. Przechodzimy do modelu dwuformatowego – kompaktowych hipermarketów i supermarketów – z węższym asortymentem, znacznie niższymi kosztami operacyjnymi i niższymi kosztami centralnymi.

Kwiecień 2019

Dalsze ograniczenie handlu w niedziele w Polsce przełożyło się na 25 dni handlowych mniej w ciągu roku, co, oprócz święta państwowego ogłoszonego w krótkim terminie, wpłynęło negatywnie na sprzedaż w całym regionie [...]. W Polsce zamknęliśmy 62 przynoszące straty sklepy, co przyczyniło się do niewielkiego zysku na tym rynku w drugiej połowie roku;

Październik 2018

W Europie Środkowej zmiany zasad handlu w niedziele w Polsce zabrały 13 dni handlowych, co obniżyło sprzedaż LfL w całym regionie. 18 zamknięć sklepów w Polsce na początku roku przyczyniło się do ogólnego zmniejszenia sprzedaży [...]. W sierpniu ogłosiliśmy zamknięcie kolejnych 13 polskich sklepów;

Kwiecień 2018

Nasze sklepy convenience przyniosły podobny wzrost we wszystkich krajach regionu. Nadal zamykamy nierentowne sklepy, co spowodowało spadek całkowitej sprzedaży. Swoje piętno na wynikach odciskają też zmiany legislacyjne – Polska stopniowo wprowadza zakaz handlu w niedziele[...];

Październik 2017

Polska pozostaje bardzo konkurencyjnym rynkiem, ale odnotowaliśmy pewną poprawę w pierwszej połowie roku dzięki wzmocnieniu oferty świeżej żywności i intensyfikacji działalności promocyjnej;

Kwiecień 2017

Wzrost sprzedaży międzynarodowej osłabł w drugiej połowie roku ze względu na coraz bardziej konkurencyjne otoczenie w Europie, w szczególności w Polsce [...]. W Europie Środkowej sprzedaż LfL do rosła na wszystkich rynkach z wyjątkiem Polski [...] Kontynuowaliśmy koncentrację na poprawie ekonomiki sklepu w całym regionie, w tym na uproszczeniu struktur zarządzania, ograniczeniu administracji sklepem i zamykaniu nierentownych sklepów. Otworzyliśmy także nowe centrum dystrybucyjne w Poznaniu, zmniejszając koszty transportu w Polsce o 20%;

Październik 2016

Zysk operacyjny z działalności międzynarodowej z pominięciem zdarzeń jednorazowych i zmian kursów walut spadł o 9,8% [...], głównie przez ciągłe inwestycje w poprawę oferty dla klientów i bardzo konkurencyjne otoczenie, szczególnie w Polsce i Czechach.

Kwiecień 2016

W Europie Środkowej zakończyła się restrukturyzacja zespołu zarządzającego w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji. Jesteśmy w trakcie przechodzenia na model operacyjny, który stworzy znaczne synergie zakupowe i operacyjne oraz pomoże nam sfinansować dalsze ulepszanie oferty dla klienta;

Październik 2015

Na rynkach międzynarodowych sprzedaż wzrosła w pierwszym półroczu po raz pierwszy od trzech lat. Klienci w Europie dobrze zareagowali na inwestycje w ofertę świeżej żywności, a poprawa trendów sprzedaży jest szczególnie widoczna w Polsce i na Słowacji;

Kwiecień 2015

W zeszłym miesiącu rozpoczęły się konsultacje w sprawie scalenia kierownictw w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji w jeden zespół regionalny. Restrukturyzacja ta stworzy znaczne synergie zakupowe i operacyjne oraz pomoże nam odblokować więcej okazji do inwestowania w ofertę dla klienta;

Październik 2014

W Polsce utrzymaliśmy nasz udział w tym bardzo konkurencyjnym rynku. Na nasze wyniki handlowe w drugim kwartale wpłynęło pogorszenie nastrojów konsumentów po ogłoszeniu sankcji na polski eksport do Rosji;

Źródło: półroczne i roczne raporty finansowe Grupy Tesco;  zdjęcie: Shuttersctock

Magdalena Weiss 2420 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.