NBP: stabilizuje się rynek kart płatniczych

Dalszy wzrost transakcji zbliżeniowych i liczby wypłat cash back, ale także spadek liczby bankomatów - NBP podsumował III kwartał ub.r. W raporcie po raz pierwszy odnotowano mniejszą liczbę punktów, w których klienci mogli zrealizować usługę wypłaty sklepowej.

Na koniec III kwartału 2019 r. znajdowało się na rynku polskim 42,1 mln kart płatniczych, to jest o 68 tys. kart więcej niż w czerwcu tego roku. Podstawową kategorią kart w Polsce są karty debetowe (80,5%).

Łączna liczba kart debetowych wyniosła 33,9 mln szt. i zwiększyła się o 473 tys. (wzrost o 1%). Drugą kategorią kart najczęściej spotykanych w Polsce są karty kredytowe (13,8%), których łączna liczba wyniosła w Polsce 5,82 mln szt. Liczba kart kredytowych na przestrzeni III kwartału 2019 r. zmniejszyła się o 9 tys. (spadek o 0,2%).

Zbliżeniowe wciąż w górę

W podsumowaniu III kwartału ub.r. NBP zauważa, że charakterystycznym zjawiskiem obserwowanym na rynku polskim jest dalszy wzrost liczby kart zbliżeniowych. Na koniec września 2019 r. w Polsce było ich 36,2 mln szt. Na przestrzeni kwartału liczba kart zwiększyła się o 166 tys. szt. Na koniec III kwartału 2019 r. udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych osiągnął już poziom 86% (w poprzednim kwartale było to 85,7%).

Według danych z banków, w III kwartale 2019 r. odnotowano wzrost liczby oraz wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych. Przeprowadzono 1,7 mld transakcji kartami płatniczymi (wzrost o 4%) o łącznej wartości 208,6 mld zł (wzrost o 4%). W tym czasie pojedyncza transakcja dokonana przy użyciu karty płatniczej wynosiła średnio 124 zł (w poprzednim kwartale 124,7 zł). Karta płatnicza posłużyła klientom do realizacji transakcji zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych średnio 40 razy w ciągu kwartału. W poprzednim kwartale były to 38 transakcje.

Transakcje bezgotówkowe

W III kwartale 2019 r. przy użyciu kart przeprowadzono 1,5 mld transakcji bezgotówkowych, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło wzrost o 5%. Transakcje bezgotówkowe stanowiły 89,6% łącznej liczby wszystkich transakcji kartami (pozostałe 10,4% wszystkich operacji stanowiły gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, kas banku lub cash back). Wartość transakcji bezgotówkowych wyniosła 96,9 mld zł (co stanowi wzrost o 5% w porównaniu do poprzedniego kwartału).

Wiadomo, że karta płatnicza została wykorzystana do realizacji płatności bezgotówkowych średnio 36 razy (w poprzednim kwartale 34 razy). Pojedyncza płatność bezgotówkowa wynosiła średnio 64,3 zł (w poprzednim kwartale 64,6 zł).

NBP podkreśla, że liczba terminali w Polsce w ostatnich miesiącach stale wzrasta. Od końca 2017 r. przybyło 234 tys. dodatkowych urządzeń. Na koniec września 2019 r. liczba terminali POS na rynku polskim wynosiła 868 tys., czyli w kwartale przybyło 14,5 tys. nowych urządzeń, co stanowi wzrost o 2%.

W III kwartale 2019 r. liczba działających akceptantów wyposażonych w terminale POS zwiększyła się do poziomu 378,3 tys. (wzrost o 2%). Nastąpił także wzrost liczby punktów handlowo-usługowych, które są przystosowane do akceptacji kart płatniczych. Na koniec września 2019 r. punktów tego typu było 621 tys., czyli w porównaniu do czerwca br. więcej o 7,1 tys. (wzrost o 1%).

Rozwój rynku akceptacji następuje także pod względem przystosowania do korzystania przez klientów z płatności zbliżeniowych. Na podstawie danych pozyskanych przez NBP od agentów rozliczeniowych, na koniec września 2019 r. w Polsce było 867,7 tys. terminali akceptujących instrumenty płatnicze wyposażone w funkcję zbliżeniową. Warto podkreślić, że w Polsce wszystkie dostępne na rynku terminale POS są przystosowane do obsługi kart zbliżeniowych. W III kwartale 2019 r. średnia wartość pojedynczej transakcji zbliżeniowej wyniosła 53 zł (w poprzednim kwartale wynosił 54 zł).

Agenci rozliczeniowi w III kwartale 2019 r. zrealizowali 1,5 mld transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 89,4 mld zł. W III kwartale 2019 r. zarówno liczba, jak i wartość transakcji była większa niż w kwartale poprzednim. Odnotowano w odniesieniu do liczby wzrost o 5% oraz w odniesieniu do wartości wzrost o 4%.

Odmienną kategorią płatności bezgotówkowych obsługiwanych przez agentów rozliczeniowych są płatności w Internecie. W III kwartale 2019 r. kartami płatniczymi w Internecie zrealizowano 28,2 mln transakcji, co w porównaniu do kwartału poprzedniego oznaczało wzrost o 11%. Wartość łączna transakcji w internecie opiewała na kwotę 3,5 mld zł, czyli była o 213 mln zł większa niż w kwartale poprzednim (wzrost o 7%).

Spada liczba bankomatów

Na koniec września 2019 r. w Polsce było 22.593 bankomatów. W III kwartale 2019 r. liczba bankomatów zmalała o 215 urządzeń (spadek o 0,9%). Ta zmiana stanowi potwierdzenie tendencji spadku liczby bankomatów, występującej już we wcześniejszych okresach. Samych wypłat z bankomatów było 162,4 mln, tj. nastąpił spadek o 0,7% w porównaniu do kwartału poprzedniego. Łączna wartość wypłat wyniosła 90,6 mld zł, co w porównaniu do kwartału poprzedniego oznacza wzrost o 3%.

Liczba transakcji przypadająca średnio na jeden bankomat wyniosła 78 transakcji (poprzednio wynosiła 79 transakcji). Wypłata w bankomacie średnio wynosiła 558 zł, czyli była wyższa niż w kwartale poprzednim (539 zł).

Popularny cash back

W III kwartale 2019 r. posiadacze kart płatniczych zainicjowali o 2% więcej transakcji wypłaty sklepowej w porównaniu do kwartału poprzedniego. Zarejestrowano 5,2 mln wypłat na łączną kwotę 636 mln zł (wzrost o 4%). Pojedyncza wypłata sklepowa opiewała średnio na kwotę 123 zł.

Niestety, w analizowanym kwartale liczba placówek handlowo-usługowych, w których klienci mogli zrealizować usługę wypłaty sklepowej, zmniejszyła się, co według NBP może być niepokojącym symptomem i zostało odnotowane po raz pierwszy od momentu wdrożenia usługi.

Na koniec września 2019 r. placówek handlowo-usługowych, oferujących usługę wypłaty sklepowej było 223,2 tys. czyli o 2,2 tys. mniej niż przed trzema miesiącami (spadek o 1%).

 

 

Katarzyna Pierzchała 3308 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.