Salmonella w jajach ściółkowych

Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wykryciu salmonelli w dziewięciu partiach jaj dwóch marek. Jedną z nich oferuje Biedronka.

Główny Inspektor Sanitarny otrzymał od Głównego Lekarza Weterynarii informację o wykryciu przez Inspekcję Weterynaryjną bakterii Salmonella enteritidis w próbkach wymazów środowiskowych pobranych w ramach badania urzędowego kurnika K2 w Fermie Drobiu Piotr Gościniak z Rogalinka pod Poznaniem.

- W opinii Głównego Lekarza Weterynarii nie ma jednoznacznego dowodu, iż jaja pochodzące z ww. gospodarstwa nie były skażone pałeczkami salmonelli, co stanowić może potencjalne ryzyko dla konsumentów. W związku z tym podmiot odpowiedzialny za pakowanie jaj i wprowadzenie ich do obrotu zdecydował o konieczności wycofania jaj z obrotu - podaje GIS.

Zakładem pakowania jaj jest w tym wypadku Jantex Polska ze Środy Wielkopolskiej. Wycofuje on pięć partii jaj z chowu ściółkowego wielkości L i M pod marką Jantex i cztery partie jaj pod marką Moja Kurka, sprzedawaną m.in. w Biedronce. Oto szczegóły partii:

  • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10,  marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 26.12.2019
  • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10, marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 27.12.2019
  • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa L, sztuk 10, marka MOJA KURKA, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 30.12.2019
  • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10, marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 31.12.2019
  • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10, marka MOJA KURKA, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 01.01.2020
  • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa L, sztuk 10, marka MOJA KURKA, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 01.01.2020
  • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 20, marka MOJA KURKA, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 01.01.2020
  • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa L, sztuk 10, marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 03.01.2020
  • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10, marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 03.01.2020

Jaja po wycofaniu ze sklepów zostaną zutylizowane. Główny Inspektor Sanitarny przypomina, by nie spożywać wymienionych jaj, zwłaszcza na surowo.

Zdjęcie: Photogenica

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.