Grupa Piotr i Paweł złożyła zaktualizowane plany restrukturyzacyjne

Patryk Filipiak jako zarządca spółek z Grupy Piotr i Paweł złożył w sądzie zaktualizowane plany restrukturyzacyjne. Uwzględniają one inwestycję dokonaną przez Spar Group. Dotychczas złożone plany restrukturyzacyjne zostały wdrożone i niemal w całości zrealizowane.

Od kilku miesięcy widać już wiele pozytywnych efektów realizacji założeń planu restrukturyzacyjnego, w tym przywrócenie rynkowych terminów płatności dla dostawców czy obniżenie kosztów działalności.

 - Działania naprawcze w Grupie Piotr i Paweł skupiają się obecnie na odbudowie potencjału handlowego w relacjach z dostawcami oraz na dostosowaniu warunków najmu lokali do standardów rynkowych –mówi Patryk Filipiak, prezes spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja, zarządca sanacyjny w Grupie Piotr i Paweł. - Odkąd inwestycja Spar Group weszła w drugą fazę i nabrała rozpędu, zaczęliśmy wreszcie inwestować w rozwój i ekspansję - podkreśla.

 Ujawnił, że potrzebne będzie drugie centrum logistyczne idące w parze z rozbudową sieci. - To wszystko musiało się znaleźć aktualizacji planów restrukturyzacyjnych. Moim zamiarem jest doprowadzenie do zwołania zgromadzeń wierzycieli w sprawie głosowania nad układem na początku 2020 r. – dodaje Patryk Filipiak.

16 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział Odwoławczy zmienił postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego spółki Grupa Piotr i Paweł i oddalił wszystkie wnioski o umorzenie. - Tym samym restrukturyzacja będzie kontynuowana zgodnie z harmonogramem – zauważa zarządca spółek.

Dodał, że spółki wdrożyły już większość zaplanowanych działań sanacyjnych przewidzianych w złożonych w grudniu 2018 r. planach restrukturyzacyjnych. Ponadto spółki z Grupy Piotr i Paweł uregulowały zaległości wobec wierzycieli w ramach postępowania sanacyjnego. Tym samym wypełniły przesłanki do realizacji kolejnych etapów restrukturyzacji. Spółki czekają na zatwierdzenie złożonych spisów wierzytelności, co umożliwi złożenie propozycji układowych.

Grupa Piotr i Paweł zawarła porozumienia z bankami, które są największymi wierzycielami. Decyzję podjęto w związku z zaangażowaniem Spar Group – inwestora, który wspiera ustabilizowanie relacji biznesowych pomiędzy siecią a partnerami, negocjacje umówi rozwój sieci, a także w zakresie bieżącego i terminowego regulowania zobowiązań. Banki będą wspomagać starania spółek w zakresie osiągnięcia porozumienia z korzyścią dla partnerów i wierzycieli.

 Wczoraj na stronie zarządcy sądowego Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja pojawiła się informacja, że zarządzający spółkami Grupa Piotr i Paweł, Piotr i Paweł Detal oraz Piotr i Paweł wystosowali do wierzycieli uczestniczących w postępowaniach sanacyjnych propozycje układowe.

 „W ich ramach spółki zwróciły się do wierzycieli posiadających najwyższe salda wierzytelności z prośbą o poparcie układu wraz z przedstawieniem dedykowanych tym wierzycielom propozycji układowych” - czytamy w komunikacie. Spółki nie ujawniają, ilu jest tych wierzycieli oraz o jakich kwota mowa.

 Jak się dowiedzieliśmy, wierzyciele, którzy nie otrzymali zaproszenia do wsparcia układu, zostaną zawiadomieni o treści propozycji układowych w drugiej połowie grudnia 2019 r.

 Zarządca wskazuje, iż przeprowadzana przez spółki procedura jest zgodna z prawem, a w zakresie wszelkich wątpliwości dotyczących oferowanych propozycji, odsyła do kontaktu z zarządzającymi spółkami.

 - Uzgodniliśmy, że nie wypowiadamy się w tej kwestii. My tylko nadzorujemy ten proces – powiedział serwisowi HandelExtra.pl Patryk Filipiak, prezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja. Zadeklarował za to, że do głosowania nad układem dojdzie na początku 2020 r.

 Proces sanacyjny trwa od września 2018 r. W ocenie Patryka Filipiaka udało się zrealizować wszystkie założenia planów restrukturyzacyjnych. - Przede wszystkim zoptymalizowaliśmy sieć lokalizacji w Polsce. Wycofaliśmy się z miast, gdzie nie powinniśmy prowadzić naszego biznesu – mówił podczas otwarcia sklepu Eurospar w warszawskim CH Blue City. - Udało się również polepszyć warunki handlowe, szczególnie w zakresie umów najmu. Nie obyło się oczywiście bez restrukturyzacji kosztowej, ale w tym postępowaniu w zasadzie nie dochodziło do zwolnień pracowników, oprócz jednego przypadku magazynu logistycznego, gdzie taka sytuacja musiała mieć niestety miejsce - tłumaczył Filipiak.

W rozmowie z serwisem HandelExtra.pl dodał, że proces sanacyjny dobiega już końca. - Będzie to - z dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością - pierwszy w historii udany proces restrukturyzacji sądowej sieci handlu detalicznego - podkreślał Patryk Filipiak.

Jego zdaniem kluczowym elementem planu restrukturyzacyjnego Piotra i Pawła było znalezienie inwestora strategicznego. - To się udało. Cieszę się, że The Spar Group Ltd zainteresowało się tym projektem i że jest z nami. Gratuluję jednocześnie panom z RPA, dlatego że będą budowali biznes w Polsce z doświadczonym, bogatym zespołem, który przeszedł wiele i teraz jest gotowy na „normalną” współpracę biznesową - mówił Filipiak.

Prezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja dodał, że jako zarządca odpowiada za interes naszych partnerów, których jeszcze przez jakiś czas należy nazywać wierzycielami. - Restrukturyzacja i zawarcie układu, który jest jej zwieńczeniem, są podwójnie korzystne dla nich. Po pierwsze, nasi partnerzy będą dalej mogli budować biznes ze Sparem, zarabiać na współpracy, generować marżę - tłumaczył. - Po drugie, nie ukrywajmy, że zaspokojenie tych historycznych zaległości będzie na wyższym poziomie, aniżeli to, czego mogliby oczekiwać w ramach likwidacji spółki - zaznaczył Patryk Filipiak.

 Spar Group to nowy operator licencji Spar na terenie Polski. W październiku 2019 r. sfinalizował umowę przeniesienia własności udziałów spółki Grupa Piotr i Paweł. Tym samym zrealizowane zostały założenia planu inwestycyjnego i wykonano decyzję UOKiK w sprawie koncentracji sieci.

 Sklepy Piotr i Paweł będą systematycznie zmieniać logo na Spar i dostosowywać się do standardów międzynarodowego holdingu z wieloletnim doświadczeniem w sektorze detalicznym na świecie i w Europie.

Południowoafrykański Spar jest w sporze sądowym z polskim Bać-Polem, dotychczasowym licencjobiorcą marki Spar w Polsce. Kilka rozpraw w Polsce już się odbyło. Sąd Okręgowy w Kielcach zabezpieczył interesy Spar Polska przed nieuprawnionymi działaniami Spar International na terenie Polski, polegającymi na łamaniu warunków umowy licencyjnej. Sąd nakazał Spar International wykonywanie na dotychczasowych warunkach umowy licencyjnej ze Spar Polska oraz zakazał Spar International zawierania lub wykonywania umów, które pozwalałyby na uzyskanie prawa do znaku towarowego Spar na terytorium Polski innemu podmiotowi niż Spar Polska. Branża oczekuje kluczowego wyroku sądu w Amsterdamie.

Katarzyna Pierzchała 3579 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.