Akcyza na alkohol i papierosy 2020: drastyczny wzrost

Podczas wtorkowego expose premier Mateusz Marowiecki zapowiedział m.in. nową politykę cenową wobec rynku alkoholowego. Wcześniej do Sejmu wysłał projekt nowelizacji ustawy o akcyzie. Mowa w nim o podwyżce podatku na alkohol i wyroby tytoniowe o 10%. Przedstawiciele branży nie kryją oburzenia.

Rząd zamierza wzmocnić profilaktykę antyalkoholową m.in. przez politykę cenową i regulacje - zapowiedział we wtorek 19 listopada w trakcie expose w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. - Będziemy zaostrzać politykę karania pijanych kierowców. (...) Wzmocnimy też profilaktykę dla osób zagrożonych tą straszną chorobą (alkoholową - przyp. red.) także przez odpowiednie regulacje i politykę cenową - mówi premier podczas expose. I słowa najwyraźniej dotrzyma, bo wcześniej - 14 listopada - w imieniu rządu wysłał do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o akcyzie.

Czytamy w nim, że proponowana zmiana podwyższa stawki akcyzy wynosi 10%, a nie jak zapowiadano w kwietniu 2019 r. 3% (szczegóły tutaj). Z zakresu projektowanej indeksacji akcyzy na używki wyłączono cydr i perry o mocy nieprzekraczającej 5% (wyroby te pozostaną opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu) w celu rozwoju tego rynku i pośredniego wspierania produkcji sadowniczej, stanowiącej jeden z filarów polskiego rolnictwa. Wyłączenie obejmuje także akcyzę na papierosy elektroniczne, na które do końca czerwca 2020 r. obowiązuje zerowa stawka akcyzy. Wyroby te będą opodatkowane efektywną stawką akcyzy od 1 lipca 2020 r.

Ostatnia zmiana stawek akcyzy na alkohol etylowy i wyroby tytoniowe miała miejsce 1 stycznia 2013 r. i wynosiła odpowiednio 15% i 5%.

Rząd szacuje, że w przyszłym roku na podwyżce akcyzy zarobi ok 1,7 mld zł.

Po expose premiera pojawiły się już pierwsze komentarze, w tym m.in. Marka Goliszewskiego, prezesa Business Centre Club i przewodniczącego Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, który odnosząc się do kwestii wyższej akcyzy przekonuje, że sposobem na walkę z nałogami nie jest podwyżka. - To prosta droga do wzrostu szarej strefy a w konsekwencji zmniejszenia wpływów do budżetu - uważa.

Jesteśmy zdezorientowani i zszokowani skalą tej podwyżki – mówi z kolei Magdalena Zielińska, prezes ZP Polska Rada Winiarstwa. - Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, miała  ona wynieść  3% i na taki wzrost podatku przedsiębiorstwa były przygotowane. Sytuacja, w której wartość tę podniesiono ponad trzykrotnie - do dziesięciu procent, stawia branżę w niezwykle trudnej sytuacji. Tym bardziej, że informację upubliczniono bardzo późno - półtora miesiąca przed wejściem w życie nowych stawek. Tak poważna decyzja powinna zostać zakomunikowana wcześniej oraz poddana szczegółowym analizom i konsultacjom.

Przedstawiciele branży winiarskiej apelują zatem o wprowadzenie zmian  w projekcie i obniżenie stawki podatku do zapowiadanego wcześniej poziomu. Byli oni przygotowani na wzrost akcyzy o 3% i taką podwyżkę są w stanie zaakceptować. – Dodam, że doceniamy utrzymanie akcyzy na cydr i perry o mocy alkoholu poniżej 5% na dotychczasowym poziomie – mówi Magdalena Zielińska - jednak nie ukrywamy, że liczyliśmy na zdecydowanie większe wsparcie dla tych wyrobów. Bez wprowadzenia zerowej stawki w przejściowym okresie rozwoju tych kategorii, nie widzimy szans na zapobiegnięcie dalszym spadkom produkcji.

Do rządowych planów odniósł się także Witold Włodarczyk, prezes zarządu Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, którzy przypomina, że ostatnia podwyżka akcyzy spowodowała dwukrotne zwiększenie wielkości nielegalnego obrotu alkoholem w porównaniu z sytuacją przed podwyżką. Według raportu KPMG, w 2011 r. szara strefa wyrobów spirytusowych stanowiła 9,5% całego rynku i przez kilka lat utrzymywała się na podobnym poziomie. Po podniesieniu akcyzy na wyroby spirytusowe w 2014 r., szara strefa wzrosła do poziomu 15-20% rynku w 2017 r. (Raport Fundacji Republikańskiej). - Ponowne podniesienie podatku doprowadzi więc do rozwoju nielegalnego handlu alkoholem, pochodzącego z niepewnych źródeł, co stanowi zagrożenie
dla życia i zdrowia Polaków - uważa Witold Włodarczyk.

I dodaje, że zgodnie z przyjętą w kwietniu 2018 roku „Konstytucją Biznesu”, przedsiębiorca miał być dla państwa partnerem, a nie przeciwnikiem. - Przyjęcie przed rząd 10% podwyżki akcyzy na wyroby alkoholowe w trybie obiegowym, bez jakichkolwiek konsultacji z branżą i pomimo zapisanej w ustawie budżetowej podwyżki akcyzy w wysokości 3%, przeczy zasadom tej konstytucji - mówi Włodarczyk. 

Szczegółowy zakres proponowanych przez rząd zmian obejmuje:

Napoje alkoholowe

1. Alkohol etylowy

podwyżka z 5704,00 zł/hl 100% vol. do kwoty 6275,00 zł/hl 100% vol.

Wzrost stawki podatku akcyzowego może oznaczać wzrost ceny półlitrowej butelki wyrobu spirytusowego o mocy 40% o ok. 1,14 zł (z VAT-em ok. 1,4 zł).

2. Piwo

podwyżka z 7,79 zł/hl oPlato do kwoty 8,57 zł/ hl oPlato

Wzrost stawki podatku akcyzowego może oznaczać wzrost ceny półlitrowej puszki piwa o ekstrakcie 12 oPlato o ok. 0,05 zł (z VAT-em ok. 0,06 zł).

3. Wyroby winiarskie

a) wino

podwyżka z 158,00 zł/hl do kwoty 174,00 zł/hl

Wzrost stawki podatku akcyzowego może oznaczać wzrost ceny butelki wina o poj. 0,75 l o ok. 0,12 zł (z VAT-em ok. 0,15 zł)

b) Napoje fermentowane

podwyżka z 158,00 zł/hl do kwoty 174,00 zł/hl

Zmiana nie obejmuje cydru i perry o mocy alkoholowej do 5% obj.

Wzrost stawki podatku akcyzowego może oznaczać wzrost ceny butelki napoju fermentowanego (np. wino owocowe) o poj. 0,75 l o ok. 0,12 zł (z VAT-em ok. 0,15 zł)

c) Wyroby pośrednie

podwyżka z 318,00 zł/hl do kwoty 350,00 zł/hl

Wzrost stawki podatku akcyzowego może oznaczać wzrost ceny butelki wyrobu pośredniego (np. wino porto) o poj. 0,5 l o ok. 0,16 zł (z VAT-em ok. 0,20 zł)

Wyroby tytoniowe

1) na papierosy z 206,76 zł za każde 1 000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej, na 228,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,

2) na tytoń do palenia z 141,29 zł/kg i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej, na 155,79 zł/kg i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej

3) na cygara i cygaretki z 393,00 zł/kg na 433,00 zł/kg.

Susz tytoniowy

Proponowana zmiana stawki podatku akcyzowego na susz tytoniowy z 229,32 zł/kg na 252,25 zł/kg

Wyroby nowatorskie

Proponowana zmiana stawki podatku akcyzowego na wyroby nowatorskie z 141,29 zł/kg i 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na 155,79 zł /kg i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

Wyroby nowatorskie są nową kategorią wyrobów akcyzowych. Ich efektywne opodatkowanie nastąpi od 1 lipca 2020 r.

Szacuje się, że podwyższenie akcyzy w proponowanej wysokości wpłynie na wzrost cen detalicznych wyrobów tytoniowych:

• papierosów do ok. 753,12 zł/1000 szt., tj. 15,06 zł/20 szt. co oznacza wzrost o ok. 1,02 zł/20 szt. w stosunku do przeciętnej ceny paczki papierosów obecnie,

• tytoniu do palenia do ok. 508,93 zł/kg, wzrost. o ok. 10,67 zł/kg, tj. 1,69 zł za paczkę 50g

• cygara o masie 10 g wzrost o ok. 0,40 zł/szt.

• suszu tytoniowego wzrost o ok. 22,93 zł/kg

Planowany termin wejścia w życie określono na dzień 1 stycznia 2020 r.

Ilona Mrozowska 4595 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.