Na zdjęciu: Renata Juszkiewicz, prezes POHiD

Hasłem Kongresu jest „Przyszłość, wspólne wyzwania”. Na jedne z najważniejszych wyzwań dla branży wskazuje Renata Juszkiewicz, prezes POHiD: wpływ nowych technologii na zmiany w łańcuchu dostaw oraz taka współpraca między dystrybutorami, przetwórcami i handlem, która umożliwia dostarczenie konsumentom produktów tanich, dobrej jakości i przy jak najniższych kosztach ponoszonych przez uczestników łańcucha. O tym m.in. będą dyskutować podczas Kongresu przedstawiciele sieci oraz producentów.

Renata Juszkiewicz podkreśla, że rynek jest bardzo konkurencyjny i wymagający, a przecież sieci muszą inwestować w rozwój istniejących i nowych, innych niż dotychczas kanałów dystrybucji. I tu kolejnym wyzwaniem są często zmieniane, w sposób niemożliwy do przewidzenia (i przygotowania się do nich) przepisy prawa. - Dla sieci to dylemat, czy środki inwestować w rozwój, czy przygotowywać się na opłacenie nowych zobowiązań wynikających z wprowadzanych nowych regulacji dotyczących całego biznesu, jak i sektora handlowego – mówi Renata Juszkiewicz.

Przypomina, że idea Kongresu pojawiła się w odpowiedzi na apel premiera Mateusza Morawieckiego o zbudowanie dobrych relacji, partnerstwa w łańcuchu dostaw. Sieci rozwijają to partnerstwo i o tym także będzie dyskusja podczas konferencji. Ich prezesi przedstawią działania na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie produktów bio, eko, a także działań na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju czy współpracy z lokalnymi społecznościami.

- Kongres od innych konferencji wyróżnia specjalna strefa przeznaczona do wzmocnienia relacji sieć - producent – podkreśla Renata Juszkiewicz. To tu kupcy będą do dyspozycji producentów, którzy będą mogli dowiedzieć się, jak zostać dostawcą danej sieci, jakie trzeba spełnić warunki, co jest wyzwaniem, a co szansą.

Kongres zakończy gala, podczas której wyróżnieni zostaną m.in. przedsiębiorcy, którzy współpracując z sieciami rozwinęli z sukcesem swoje firmy od małych do znaczących dostawców i eksporterów. Nagrodzeni będą reprezentowali różne branże, w tym nowych technologii. - Tym razem to sieci będą nagradzać swoich partnerów – podsumowuje Renata Juszkiewicz.

Program, lista prelegentów - na stronie https://dystrybucja.pl/

 "Handel" oraz portal handelextra.pl są partnerami medialnymi Kongresu.