Grupa Piotr i Paweł kończy działania sanacyjne

Spółki z Grupy Piotr i Paweł wdrożyły już większość zaplanowanych działań sanacyjnych przewidzianych w złożonych w grudniu 2018 r. planach restrukturyzacyjnych.

Na zdjęciu: Patryk Filipiak, prezes Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja, zarządca sanacyjny w Grupie Piotr i Paweł

Grupa Piotr i Paweł zakończyła również planowaną reinkorporację wszystkich wytypowanych spółek partnerów detalicznych.

Koncentrowano się na odbudowanie zaufania dostawców, co skutkowało wydłużeniem limitów kupieckich na zasadach sprzed otwarcia postępowania. Dzięki przeprowadzonej analizie trendów społecznych i preferencji konsumentów zwiększono częstotliwość ukazywania się gazetki promocyjnej oraz dostosowano oferowane produkty do zainteresowania kupujących.

– Wszystkie spółki wprowadziły szereg działań optymalizacyjnych, takich jak obniżenie kosztów, wynegocjowały ok. 177 umów przewidujących termin płatności powyżej 30 dni. Odbudowanie zaufania przełożyło się również na zwiększenie liczby oferowanych produktów. Od otwarcia postępowania stała oferta poprawiła się co najmniej kilkukrotnie – podkreśla dr Patryk Filipiak, prezes Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja, jako zarządca sanacyjny w Grupie Piotr i Paweł.

Podkreśla, że stale rośnie również liczba produktów dostępnych w magazynie. Pomiędzy lipcem a październikiem 2019 r. liczba ta wzrosła o 36%. Spółka zrealizowała również cel w postaci usunięcia z umów z odbiorcami kar logistycznych. - Teraz będziemy mogli przejść do bardziej subtelnych działań, takich jak poprawa efektywności i wydajności pracy przez personel sklepowy, lepsze rozpoznanie naszego docelowego klienta oraz optymalizacja sieci logistycznej – zapowiada Patryk Filipiak.

16 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział Odwoławczy zmienił postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego spółki Grupa Piotr i Paweł i oddalił wszystkie wnioski o umorzenie. Tym samym restrukturyzacja będzie kontynuowana zgodnie z harmonogramem. Spółki wdrożyły już większość zaplanowanych działań sanacyjnych przewidzianych w złożonych w grudniu 2018 r. planach restrukturyzacyjnych.

Ponadto spółki z Grupy Piotr i Paweł uregulowały zaległości wobec wierzycieli w ramach postępowania sanacyjnego. Tym samym wypełniły przesłanki do realizacji kolejnych etapów restrukturyzacji. Spółki czekają na zatwierdzenie złożonych spisów wierzytelności, co umożliwi złożenie propozycji układowych.

Grupa Piotr i Paweł zawarła porozumienia z bankami, które są największymi wierzycielami. Decyzję podjęto w związku z zaangażowaniem Spar Group – inwestora, który wspiera ustabilizowanie relacji biznesowych pomiędzy siecią a partnerami, negocjacje umów i rozwój sieci, a także bieżące i terminowe regulowanie zobowiązań. Banki będą wspomagać starania spółek w zakresie osiągnięcia porozumienia z korzyścią dla partnerów i wierzycieli.

Spar Group – wyłączny operator licencji Spar na terenie Polski – w październiku 2019 r. sfinalizował umowę przeniesienia własności udziałów spółki Grupa Piotr i Paweł. Tym samym zrealizowane zostały założenia planu inwestycyjnego i wykonano decyzję UOKiK w sprawie koncentracji sieci. Sklepy Piotr i Paweł będą systematycznie zmieniać logo na Spar i dostosowywać się do standardów międzynarodowego holdingu z wieloletnim doświadczeniem w sektorze detalicznym na świecie i w Europie.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.