ZM Henryk Kania wydzierżawione

Zarządca Zakładów Mięsnych Henryk Kania podpisał 30 października zapowiadaną umowę dzierżawy z Cedrobem.

Tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki wynikających z umowy dzierżawy, Cedrob złożył wraz z zawarciem umowy oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie wydania przedmiotu dzierżawy po rozwiązaniu umowy oraz w zakresie zapłaty czynszu i innych zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy dzierżawy do kwoty 3,6 mln zł.

Jednocześnie zarządca poinformował o zgodzie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Cedrobu, na dokonanie koncentracji, polegającej na zawarciu ww. umowy dzierżawy.

Zakłady Mięsne Henryk Kania od czerwca pozostają w postępowaniu układowym, gdyż na skutek braku płynności finansowej były zmuszone wstrzymać produkcję. We wrześniu sąd w Katowicach na wniosek rady wierzycieli odsunął zarząd od kierowania spółką i ustanowił zarządcę. Wówczas podjęto też decyzję o wydzierżawieniu majątku spółki Cedrobowi, a sam Henryk Kania, który od początku przeciwstawiał się takiemu scenariuszowi, przestał się pokazywać w firmie.

Ostatnio przerwał jednak milczenie i udzielił długiego wywiadu Business Insider. Jego wersja zdecydowanie różni się od tej przedstawianej do tej pory w mediach. Przedsiębiorca utrzymuje, że prokuratura nie postawiła mu żadnych zarzutów, choć zna jego miejsce pobytu – Kania przebywa w swoim zagranicznym domu, w kraju, którego jest rezydentem. Do Polski nie chce wracać, bo czuje się znieważony i rozgoryczony.

Jednocześnie utrzymuje, że w kłopoty finansowe wpędziła ZMHK Biedronka, która odbierała dwie trzecie produktów spółki, a która płaciła faktury z ponaddwumiesięcznym opóźnieniem i naliczała opłaty marketingowe. Gdy nałożył się na to globalny wzrost cen wieprzowiny, spółka zaczęła mieć problemy z płynnością.

Magdalena Weiss 2531 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.