UOKiK ma wątpliwości co do zakupu Tesco przez Kaufland

UOKiK skierował do drugiego etapu trzy postępowania w sprawie przejęcia sklepów Tesco przez Kaufland Polska Markety.

Urząd uznał, że w przypadkach zakupu nieruchomości w Lublinie, Wrocławiu i Warszawie konieczne jest przeprowadzenie badania  rynku.

Postępowania dotyczą przejęcia przez Kaufland Polska Markety części mienia spółek Snowfinch, Zodiac oraz Tesco.

W wyniku koncentracji Kaufland ma nabyć prawa do trzech powierzchni handlowych aktualnie użytkowanych przez Tesco Polska. Są to sklepy w Lublinie przy ul. Orkana 4 , Wrocławiu przy ul. Długiej 37/47 i Warszawie przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 41.

– Koncentracja wywiera wpływ na lokalny rynek hipermarketów, supermarketów i dyskontów. Według zgłaszającego szacunkowe, łączne udziały uczestników transakcji na poszczególnych rynkach są wysokie i wynoszą od ok. 20% do ponad 30% – napisał UOKiK w komunikacie. – W ocenie prezesa UOKiK, aby zweryfikować te informacje, konieczne jest przeprowadzenie badania rynku. Ponadto nie istnieją wiarygodne publicznie dostępne dane dotyczące poszczególnych rynków, na których działają uczestnicy koncentracji – wielkość rynków, udział uczestników koncentracji i ich konkurentów. Bez tych danych UOKiK nie może ocenić tej transakcji – dodano.

Urząd tradycyjnie zapewnia, że rozpoczęcie drugiego etapu postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na koncentrację albo zakazać jej przeprowadzenia. Na tym etapie spółka może również wycofać wniosek.  Zgodnie z prawem antymonopolowym, UOKiK w takiej sytuacji obligatoryjnie umorzy prowadzone postępowanie, a zgłoszona koncentracja nie dojdzie do skutku.

Przypomnijmy, że we wrześniu Kaufland skierował do UOKiK-u wniosek o zgodę na zakup pięciu nieruchomości od Tesco: wspomnianych wyżej w Lublinie i Wrocławiu, a także w Gdańsku przy ulicy Cienistej 30, w Krakowie przy Wielickiej 259 oraz w Warszawie przy Stalowej 60/64. W październiku doszedł wniosek o zgodę na nabycie kolejnej placówki brytyjskiej sieci: obiektu w Warszawie przy ulicy Fieldorfa "Nila" 41.

Magdalena Weiss 2539 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.