We wrześniu Polacy kupili mniej żywności

I to zarówno w porównaniu z sierpniem, jak i z wrześniem ubiegłego roku.

Tylko dzięki inflacji w kategorii "żywność, napoje i wyroby tytoniowe" odnotowano nominalny wzrost w ujęciu rocznym o 2,2%. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych (z pominięciem inflacji) we wrześniu 2019 r. była ogółem wyższa niż przed rokiem o 4,3%. W cenach bieżących wzrost wyniósł 5,3%. W porównaniu z sierpniem 2019 r. nastąpił jednak spadek sprzedaży detalicznej odpowiednio o 4,1% i 4,0%.

Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem większy niż przeciętny wzrost we wrześniu 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. w cenach stałych zaobserwowano w jednostkach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 10,7% wobec spadku o 4,3% przed rokiem) oraz w przedsiębiorstwach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 7,4% wobec wzrostu o 4,5% przed rokiem). Spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” wysoki wzrost wykazały podmioty z grup: „meble, rtv, agd.” (o 11,3%), „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 10,9%), „tekstylia, odzież, obuwie” (o 9,1%).

Spadek sprzedaży odnotowano natomiast w przedsiębiorstwach handlujących żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi (o 2,9%) oraz w jednostkach zaklasyfikowanych do grupy „pozostałe” (o 1,4%).

W okresie styczeńwrzesień 2019 r. wzrost sprzedaży detalicznej rok do roku wyniósł w cenach stałych 5,8%, a w cenach bieżących nawet 7,2%.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.