Bezrobocie najniższe w historii

Mniej niż 900 tys. bezrobotnych było w Polsce na koniec sierpnia 2019 r. Stopa bezrobocia znowu spadła - do 5,2%.

865,5 tys. osób pozostawało bez pracy na koniec ubiegłego miesiąca. To o niemal 3 tys. mniej niż miesiąc wcześniej. Stopa bezrobocia pozostała na poziomie 5,2%, wciąż najniższym w historii.

Poszczególne województwa i powiaty bardzo się jednak pod tym względem różnią. Na poziomie województw najwyższe bezrobocie odnotowały warmińsko-mazurskie (8,7%), podkarpackie (7,8%) oraz kujawsko-pomorskie i świętokrzyskie (po 7,7%). Najniższe tradycyjnie było w Wielkopolsce (2,8%) oraz w województwie śląskim (3,7%).

Największe nierówności pod względem podaży i popytu na pracę widać na Mazowszu, gdzie w Warszawie wskaźnik należy do najniższych w kraju (1,4%), zaś w powiecie szydłowieckim wynosi 22,8%. Stolicę wyprzedzają Poznań i Katowice (po 1,1%) oraz powiaty poznański i kołobrzeski (po 1,2%), natomiast w Sopocie stopa bezrobocia dorównuje warszawskiej. Wysokie wskaźniki oprócz szydłowieckiego mają także powiat braniewski (18,9%) w warmińsko-mazurskim, łobeski (18,2%) w zachodniopomorskim i przysuski (18,0%) w mazowieckim.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.