Ambra zwiększa sprzedaż, ale zysk rośnie minimalnie

W zakończonym na koniec czerwca roku obrotowym Ambra sprzedała alkoholi za 10,5% więcej pieniędzy niż rok wcześniej. Zysk wzrósł o 100 tys. zł.

W roku obrotowym 2018/2019 Grupa Ambra wygenerowała zysk netto w wysokości 42,0 mln zł wobec 41,9 mln zł rok wcześniej (wzrost o 0,2%). Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 32,9 mln zł, czyli wzrósł o 2,2% rok do roku. Po uwzględnieniu wpływu zdarzeń jednorazowych, wynik ten wzrósł o 3,1%.

Na końcowy wynik finansowy Grupy Ambra w roku obrotowym 2018/2019 wpływ miały wyższe przychody netto ze sprzedaży, które ukształtowały się na poziomie 552,4 mln zł, czyli o 10,5% wyższym niż w poprzednim roku obrotowym. Wzrost sprzedaży został osiągnięty na wszystkich rynkach działalności i we wszystkich głównych kategoriach produktowych.

Poziom rentowności marży brutto ze sprzedaży pozostał stabilny na poziomie około 44,0%. Negatywny wpływ wzrostu cen surowców i materiałów, przede wszystkim wina, a także kursu euro do złotego został skompensowany przez zwiększony udział produktów premium i podwyżki cen. Koszty dystrybucji rosły w tempie zbliżonym do wzrostu sprzedaży, natomiast koszty marketingu wolniej, co było związane z koncentracją wydatków na markach o największym potencjale wzrostu sprzedaży. Proporcjonalnie do wzrostu sprzedaży zwiększyły się koszty świadczeń pracowniczych – o 10,1%, na skutek wzrostu zatrudnienia oraz podwyżek płac i wypłaty bonusów powiązanych z wynikami finansowymi.

Bardzo dobre rezultaty osiągnięto w segmencie win droższych, tzw. fine wines. W ujęciu wolumenowym grupa sprzedała 80,9 mln butelek o pojemności 0,75 l, tj. o 6,2% więcej niż w poprzednim raportowanym okresie. Średnia cena sprzedanej butelki napojów wynosiła 6,83 zł w roku obrotowym 2018/2019 i była o 4,1% wyższa w porównaniu z rokiem ubiegłym – raportuje spółka.

Prawie połowa przychodów grupy (45,1%) przypadała na wina spokojne. Najszybciej rosła sprzedaż wina Fresco, a także win premium w sklepach Centrum Wina i w dostawach do gastronomii. Jeszcze szybciej, bo o 15,1% rosła sprzedaż win musujących – w tym Dorato w Polsce, Mucha Sekt w Czechach i na Słowacji oraz Zarea w Rumunii. W rezultacie udział win musujących w strukturze przychodów Grupy wzrósł z 19,6% w roku obrotowym 2017/2018 do 20,4% w roku obrotowym 2018/2019.

Największy wzrost sprzedaży został jednak osiągnięty w kategorii alkoholi mocnych i wyniósł 29,5%. Na rynku polskim dobrze rozwijała się sprzedaż brandy Pliska, wódek premium i whisky Baczewski, a także alkoholi premium, w szczególności whisky.

Rozbudowany asortyment whisky premium odniósł sukces w sklepach specjalistycznych i w gastronomii, jak i w sklepach spożywczych. Na rynku rumuńskim wprowadzona przed trzema laty do sprzedaży brandy pod marką Zarea zwiększyła sprzedaż dwucyfrowo, co pozwoliło na umocnienie pozycji rynkowej Grupy Ambra jako trzeciego gracza w tej kategorii. W roku obrotowym 2018/2019 alkohole mocne miały 9,4% udziału w przychodach grupy (o 0,5 punktu procentowego więcej niż w poprzednim roku obrotowym). Sprzedaż win typu aperitif i likierów nie zmieniła się istotnie w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego, a ich udział w strukturze sprzedaży nieznacznie spadł. Sprzedaż pozostałych asortymentów sprzedawanych przez Grupę obejmująca cydr, akcesoria winiarskie i artykuły żywnościowe wzrosła o 3,8%.

Sprzedaż Cydru Lubelskiego nieznacznie spadła w stosunku do ubiegłego roku, co firma ocenia jako bardzo dobry wynik na tle spadku całej kategorii. Udziały rynkowe Cydru Lubelskiego wzrosły, przekraczając poziom 60%.

Magdalena Weiss 2281 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }