Wezwanie na akcje Helio do piątku 20 września

To już ostatnie dni przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji bakaliowej spółki Helio objętych wezwaniem ogłoszonym wspólnie przez spółkę i dominującego akcjonariusza - Leszka Wąsowicza.

W zakończonej 6 września br. pierwszej turze wezwania wzywający skupili 3,33% akcji i uzyskali poziom 80,47% udziałów w akcjonariacie spółki. Zamierzali nabyć 1,430 mln czyli 22,86% udziałów, co dałoby łącznie 100% własności.

– Zdecydowaliśmy się na ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Helio, aby dać szansę akcjonariuszom mniejszościowym na korzystne wyjście z inwestycji. Zdajemy sobie sprawę, że płynność na akcjach Helio ogranicza dokonywanie transakcji. Nie chcemy zaś aby nasi akcjonariusze byli zakładnikami niskiej płynności, stąd nasza propozycja odkupienia akcji – powiedział Leszek Wąsowicz, większościowy akcjonariusz, prezes zarządu i założyciel spółki.

Cena nabycia akcji w wezwaniu ustalona została finalnie na poziomie 10,54 zł za jedną akcję. Biorąc pod uwagę, że spółka może proponować cenę wyłącznie w zakresie dopuszczonym uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez spółkę akcji własnych, czyli 9,00 zł-10,54 zł za jedną akcję, wyższej ceny w wezwaniu nie można się już spodziewać. Została ona zresztą podniesiona do maksymalnego poziomu jeszcze przed pierwszą turą wezwania. Od 10 września kurs jest jednak wyższy od zaproponowanej ceny. Obecnie (18 września) wynosi 10,90 zł.

Cena jaką proponujemy wydaje się być uczciwa i interesująca w porównaniu do średnich cen w ostatnim czasie. Fakty są bowiem takie, że cena w wezwaniu nie tylko uwzględnia dodatkową premię względem ceny rynkowej sprzed wezwania, średniej ceny z ostatnich 3 i 6 miesięcy, lecz jest wyższa od średniego kursu akcji Helio z ostatnich 5, 10 lat, czy nawet średniej z całego okresu notowań spółki na warszawskim parkiecie. Zachęcam zatem naszych inwestorów do skorzystania z możliwości jaką daje udział wezwaniu – dodał Wąsowicz.

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji Helio w ramach Wezwania odbywa się za pośrednictwem
Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Osoby zamierzające dokonać zapisów na sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie powinny złożyć zapis na akcje w ramach wezwania w domu maklerskim lub w banku prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych  nie później niż do piątku 20 września 2019 r.

Magdalena Weiss 2281 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }