Czy to już koniec ZM Henryk Kania?

Wniosek o kolejne przedłużenie terminu złożenia planu restrukturyzacyjnego oraz pismo o rozważenie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego - takie dokumenty złożył w sądzie w Katowicach zarządca Kani.

Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie poinformowały, że w 13 września 2019 r. zarządca ustanowiony dla spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym złożył w katowickim sądzie pismo, w którym zwrócił się do sądu o rozważenie czy w postępowaniu nie zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego, tj. czy z okoliczności sprawy, a w szczególności z zachowania dłużnika wynika, że układ nie zostanie wykonany.

- Podstawą pisma jest okoliczność, iż zarządca nie ma obecnie dostępu do żadnych dokumentów spółki z uwagi na fakt, iż 6 września 2019 r. dokumenty znajdujące się w spółce zostały zabezpieczone przez Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Krajową Administrację Skarbową, a także z uwagi na braki dokumentacyjne zastane w chwili obejmowania zarządu nad Spółką – tłumaczy dalej Mirosław Możdżeń, zarządca spółki ustanowiony w miejsce zarządy własnego decyzją sądu na wniosek rady wierzycieli.

Wobec braku dokumentów niemożliwe jest przeprowadzenie due dilligence spółki, nie ma więc podstawy do rozmów z potencjalnymi inwestorami. Ponadto ZM Henryk Kania posiadały część maszyn w leasingu i wobec niespłacania rat leasingodawcy dążą do ich odzyskania, co może uniemożliwić wznowienie produkcji.
– W toku przejmowania zarządu nad spółką ujawniono, że w okresie około dwóch miesięcy poprzedzających ww. przejęcie zarządu, najprawdopodobniej na zlecenie zarządu spółki wymontowano, a następnie wywieziono ze  serwer z oprogramowaniem produkcyjnym, co powoduje, iż prowadzenie produkcji może stać się utrudnione lub nawet niemożliwe – dodaje zarządca.

Dodatkowo okazało się, że ZM Henryk Kania ma przeterminowane zobowiązania, zaciągnięte już w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, o wartości 10-15 mln zł (nie licząc wspomnianych umów leasingowych), przy czym ustalenie dokładnej kwoty nie jest możliwe ze względu na brak dokumentów. Ewentualne dochodzenie tych środków przez wierzycieli może się stać kolejnym czynnikiem paraliżującym pracę zakładów i wykonanie umowy przerobowej zawartej z Cedrobem.

Zarządca dołączył do pisma odpis oświadczenia Cedrob, w którym spółka ta wyraziła zaniepokojenie i obawę co do możliwości przeprowadzenia rzetelnego badania due diligence, niezbędnego do przygotowania i zawarcia układu w toku toczącego się przyspieszonego postępowania układowego, jak również w zakresie faktycznych możliwości realizacji umowy o wykonanie usług na powierzonych surowcach zawartej w dniu 6 września 2019 r. Jednocześnie  nadal wyraża chęć nabycia przedsiębiorstwa spółki, jednak ze względu na zaistniałą sytuację i stan faktyczny wskazuje na preferowane nabycie ze skutkiem egzekucyjnym w postępowaniu sanacyjnym lub w drodze przygotowanej likwidacji.

Magdalena Weiss 2281 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }