Nestlé Waters promuje recykling

W ramach kampanii "Działaj z imPETem!", prowadzonej przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań z inicjatywy m.in. producenta ruszyła mobilna wystawa interaktywna pokazująca, że butelki PET to nie odpady, a wartościowe surowce, którym można dać drugie życie.

We wnętrzu tej śmieciarki zaaranżowano wystawę pokazującą drogę butelki PET – od momentu wrzucenia jej do żółtego kosza, aż do powstania nowych produktów. Odwiedzający mogą nie tylko zobaczyć, ale także poczuć i dotknąć tworzywo powstałe w wyniku recyklingu butelek PET.

Dodatkową atrakcją dla najmłodszych jest zamontowana na górze śmieciarki zjeżdżalnia oraz gry zręcznościowe, sprawdzające wiedzę na temat segregacji odpadów. Na wejściu zawieszona została zgniatarka, dzięki której każdy może zgnieść butelkę, wrzucić ją do żółtego kosza i obserwować, co dalej z taką butelką może się stać.

„śMIECIArka” pojawi się w wybranych miejscach w Polsce, m.in. w Tychach, Łęczycy, Warszawie czy w Bielsku-Białej.

Nestlé od lat podejmuje wiele inicjatyw i działań na rzecz zmniejszenia odpadów z tworzyw sztucznych. Firma dąży do tego, aby 100% wykorzystywanych przez nią opakowań nadawało się do recyklingu lub ponownego użytku. Nestlé Waters podjęło zobowiązanie na poziomie globalnym, że do 2030 roku liczba pozyskiwanych zużytych butelek będzie równa liczbie butelek wyprodukowanych, a do 2025 roku 35% PET w butelkach będzie pochodziło z recyklingu. 

Dzięki dotychczasowym działaniom kampanii „Działaj z imPETem!” liczba butelek PET poddawanych recyklingowi w systemie Rekopolu wzrosła o prawie 30%, co według szacunków stanowi wzrost zbiórki i recyklingu tego surowca w Polsce na poziomie 12-14%.

Joanna Hamdan 13995 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.