Hochland ponownie w akcji "Clean up the World"

Producent ponownie dołączył do działań na rzecz ochrony środowiska.

Akcja sprzątania lasów została przeprowadzona przez pracowników działu sprzedaży Hochland Polska na obszarze Nadleśnictwa Katowice, na tzw. Stargańcu.

Podjęto się posprzątania okolic jeziora i plaży na Stargańcu obok Mikołowa na Śląsku. Uczestnicy zostali wyposażeni w worki oraz wyznaczono im teren do zbierania i składowania zebranych śmieci.

Akcja była prowadzona przez Hochland Polska z pomocą logistyczną Leśniczego z tego okręgu,  a wszystko odbywało się za zgodą Nadleśnictwa. W ciągu paru godzin zebrano kilkanaście worków śmieci.

Uczestnikom akcji towarzyszyło poczucie spełnienia dobrego uczynku.

Joanna Hamdan 14027 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.