Lidl o społecznej odpowiedzialności

Lidl opublikował swój pierwszy raport wpływu, w którym koncentruje się na ostatnich dwóch latach obrotowych. Sieć sprawdza w jaki sposób prowadzona przez nią działalność wpływa na tak ważne obszary jak zasoby i rolnictwo, przetwarzanie i łańcuch dostaw oraz klienci i społeczeństwo.

W Lidlu cele zrównoważonego rozwoju realizowane są w ramach strategii, a społeczna odpowiedzialność wpisana jest w kulturę organizacyjną i tożsamość firmy.

CSR opiera się na pięciu filarach działań na rzecz: pracowników, asortymentu, ekologii, społeczności lokalnych oraz dostawców. Fundamentem podejścia do zarządzania opartego na zasadach odpowiedzialnego biznesu jest wnikliwa analiza wpływów społecznych, gospodarczych i środowiskowych oraz jakość i charakter relacji firmy z jej interesariuszami.

Lidl postanowił sprawdzić w jaki sposób prowadzona przez sieć działalność wpływa na jej otoczenie. W swoim pierwszym raporcie odpowiedzialności społecznej firma koncentruje się na dwóch ostatnich latach obrotowych oraz na tematach wyłonionych w procesie analizy wpływu, analizy istotności oraz badań opinii jej interesariuszy, które mogli wyrazić osobiście lub za pośrednictwem ankiety. Oznacza to, że to nie sama firma decydowała, które obszary zostały poddane analizie, lecz każdy, kto zabrał głos w rozpoczętej przez nią dyskusji.

W analizowanych dwóch latach obrotowych pojawiło się na rynku wiele nowych wyzwań. Lidl Polska jest siecią sklepów spożywczych i jej głównym celem jest zawsze oferowanie wysokiej, powtarzalnej jakości oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności, odpowiedzialne kształtowanie asortymentu oraz przeciwdziałanie marnowaniu zasobów. Jednak na tym jej odpowiedzialność się nie kończy. Zrównoważony łańcuch dostaw, ekologiczne rozwiązania w budownictwie, odpowiedzialne korzystanie z zasobów, ochrona bioróżnorodności, gospodarka obiegu zamkniętego, współpraca z organizacjami pozarządowymi, akcje edukacyjne dla klientów, działalność charytatywna – to tylko część wyzwań, które Lidl podejmuje na co dzień.

- Przygotowanie raportu wpływu, zgodnego ze standardami GRI to duże wyzwanie i ogrom wytężonej pracy całego zespołu – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, comunications manager Lidl Polska. - Raportowanie niefinansowe to proces, podczas którego analizie została poddana cała firma, ale nie tylko, bo również nasi dostawcy i organizacje pożytku publicznego z którymi współpracujemy. To skomplikowane zadanie pozwoliło nam jednoznacznie rozumieć w którym miejscu jesteśmy jako organizacja i określić nasze cele, tak by być pewnym, że znajdujemy się na dobrze wytyczonej ścieżce CSR – podsumowuje.

Cele do osiągnięcia w perspektywie najbliższych kilku lat Lidl podzielił na te środowiskowe i społeczne. W środowiskowych zostało określone m.in. że do końca 2025 r. całkowicie ze sprzedaży zostaną wyeliminowane jaja z chowu klatkowego, również do 2025 r. o 20% zredukowana zostanie średnia ważona ilość dodanej soli i cukru do produktów marek własnych. Celem społecznym jest m.in. zwiększenie albo przynajmniej utrzymanie dotychczasowej satysfakcji pracowników, czy kontynuacja zaangażowania we współpracę z lokalnymi organizacjami.

Obszary zrównoważonego rozwoju dla Lidl Polska to:

  1. Zasoby i rolnictwo

Lidl wdrożył serię unikalnych na polskim rynku polityk zakupowych, w których określa zasady i cele dotyczące pozyskania produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, dotyczą one również świadomego odżywania oraz zrównoważonego zaopatrywania w takie artykuły jak: ryby i skorupiaki, jaja, kawa, herbata, kakao, olej palmowy, celuloza, kwiaty i rośliny. Wskazują cele dotyczące wspierania odpowiedzialnych zasad rolnictwa, które biorą pod uwagę wpływ na stan gleby i wód oraz na bioróżnorodność.

Jak podkreśla operator troska o jakość i bezpieczeństwo produktów jest dla sieci Lidl priorytetem, dlatego w wyborze dostawców, w tym tych uprawiających rolę i hodujących zwierzęta, sieć kieruje się wysokimi standardami w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktów. Duży nacisk kładziony jest na kwestie wpływu hodowli i upraw na środowisko naturalne oraz bioróżnorodność, na stan gleby i wody oraz dobrostan zwierząt.

Przedstawiciele sieci, odpowiedzialni za kontakt z dostawcami, pytają ich o zagadnienia społeczne, takie jak przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka i zasady zatrudniania. Sieć stosuje praktykę niezapowiedzianych audytów dostawców i oczekuje od nich stosowania kodeksu etycznego bazującego na kluczowych standardach Międzynarodowej Organizacji Pracy.

  1. Przetwarzanie i łańcuch dostaw

Lidl Polska przyjął zobowiązanie, że do 2025 roku ograniczy zużycie plastiku w opakowaniach o 20%. Dotyczy to opakowań jednostkowych oraz zbiorczych produktów marek własnych, które stanowią znaczącą część asortymentu Lidla. Kolejnym celem jest to, iż plastik wykorzystywany w opakowaniach marek własnych będzie w pełni nadawał się do recyklingu. Osiągnięcie celu będzie możliwe tylko dzięki działaniom zakrojonym na szeroką skalę, a już dziś:

  • sieć redukuję opakowania warzyw i owoców dostępnych na Ryneczku Lidla. Produkty do niedawna sprzedawane wyłączenie w opakowaniach (m.in. pomidory rzymski, cytryny, pomarańcze, mandarynki, włoszczyzna, pory, buraki, cebula, czosnek, kurkuma) są już dostępne luzem, bez żadnego opakowania;

  • butelki PET w których sprzedawana jest woda Saguaro są cieńsze, dzięki czemu w ciągu roku zostaną oszczędzone aż 442 tony plastiku (jest to 19 wypełnionych po brzegi tirów);

  • firma wycofała całkowicie ze sprzedaży jednorazowe plastikowe naczynia, sztućce i słomki zastępując je biodegradowalnymi – pozwoli to oszczędzić ok. 140 ton najbardziej obciążającego środowisko plastiku tylko w ciągu jednego sezonu

Lidl Polska dokłada starań, by wcielać w życie założenia gospodarki obiegu zamkniętego, dlatego:

  • pracownicy sklepów i magazynów są szkoleni w zakresie segregacji odpadów;

  • tylko w ciągu 2018 roku sieć zebrała ponad 80 tys. ton makulatury i 3 200 ton tworzyw sztucznych, a do recyklingu zostało przekazane 7 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

  • ilość makulatury zebrana w analizowanych dwóch latach obrotowych i poddana recyklingowi, pozwoliła na uratowanie aż 2,8 miliona drzew, które są niezastąpione w walce z nadmiarem CO2. Co więcej każda tona odzyskanej makulatury to 26,5 tys. litrów wody zaoszczędzona w papierni.

  1. Procesy Lidl Polska

Sieć dba o przyjazne środowisko pracy, co od lat doceniane jest w prestiżowym konkursie Top Employer. Sieć opowiada się za różnorodnością i wyrównywaniem szans – bezwzględnie przestrzega praw człowieka w każdym obszarze działalności i w relacjach w miejscu pracy. Pracownicy mogą liczyć na stabilną pracę i wysokie zarobki – Lidl Polska każdego roku przyznaje podwyżki pracownikom, wynagrodzenia są najwyższymi w branży, kobiety i mężczyźni wykonujący te same obowiązki wynagradzani są tak samo. Do tego firma gwarantuje przejrzysty pakiet benefitów.

Marnowanie żywności to problem globalny i ogromne obciążenie dla środowiska, dlatego jednym z celów Lidl Polska jest minimalizacja marnotrawienia żywności w sklepach we wszystkich grupach asortymentowych. By ten cel osiągnąć firma realizuje zaawansowane procesy raportowania, analizy i składania zamówień. Akcja „Kupuję, nie marnuje” ma zwrócić uwagę klientów na problem, a także zaproponować im zakupy wybranych produktów w bardzo atrakcyjnych cenach. Sieć regularnie organizuje zbiórki żywności z takimi organizacjami jak Caritas Polska czy Federacja Polskich Banków Żywności.

Lidl Polska dokłada starań by minimalizować swój wpływ na zmiany klimatu. Sieć ogranicza zużycie energii, robi wszystko by zwiększać efektywność energetyczną swoich działań. Dba o efektywne pakowanie palet i optymalizuje wykorzystanie powierzchni ładunkowej aut realizując dostawy do sklepów. By skrócić drogę produktów do sklepów powstają kolejne centra dystrybucyjne. Budując kolejne sklepy i magazyny firma kładzie duży nacisk na wybór rozwiązań przyjaznych dla środowiska, m.in.: energooszczędne ogrzewanie i chłodzenie (pompy ciepła i fotowoltaika), odzysk wody szarej, odzysk ciepła z urządzeń, stosowanie naturalnych czynników chłodniczych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań każdy sklep w ciągu kilku lat ogranicza emisję dwutlenku węgla o kilka tysięcy ton.

  1. Klienci i społeczeństwo

Jakość i bezpieczeństwo produktów są dla Lidl Polska priorytetem. W oparciu o troskę o bezpieczeństwo produktu sieć w swoich normach dopuszcza pozostałości substancji czynnych w wysokości maksymalnie jednej trzeciej poziomu ustalonego przez Unię Europejską. Oznacza to, że w produktach Lidla dopuszcza się o 2/3 mniej pozostałości pestycydów w warzywach o owocach niż pozwalają na to regulacje. Dział Zapewnienia Jakości prowadzi kompleksową kontrolę produktów. W samym 2018 r. przeprowadzono 7 500 badań w akredytowanych labolatoriach.

Lidl Polska współpracuje z lokalnymi dostawcami, ponad 70% obrotu generowane jest przez obrót produktami od polskich dostawców. Co więcej, dzięki współpracy z siecią tylko w 2017 roku 219 polskich firm wyeksportowało do 20 państw europejskich towary o wartości przekraczającej 2,3 mld zł. Natomiast w roku 2018 231 polskich dostawców wyeksportowało towar o wartości 2,5 mld zł.

„Polityka zakupów – świadome odżywianie” to dokument-zobowiązanie. W trosce o zdrowie i dłuższe życie klientów sieć przyjmuje zobowiązanie o redukcji dodanej zawartości soli i cukru w produktach marek własnych o 20% do 2025 r. i nawiązuje współpracę z Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Dodatkowo, dla zadowolenia klientów sieć wprowadza kolejne udogodnienie, m.in.: dąży do ograniczenia lub całkowitej rezygnacji z konserwantów, pracuje nad eliminacją syropu glukozowo-fruktozowego i oleju palmowego, rozwija ofertę produktów z myślą o klientach z różnymi potrzebami żywieniowymi. By zwiększać świadomość swoich klientów Lidl Polska prowadzi akcje edukacyjne, wydaje książki z przepisami na smaczne i zdrowe potrawy, propaguje nową piramidę żywienia u której podstawy znajduje się sport.

Duża firma – duża obywatelska odpowiedzialność. Lidl Polska aktywnie wspiera osoby potrzebujące poprzez wieloletnią współpracę z organizacjami pożytku publicznego. Firma od lat angażuje się w działania i wspiera projekty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Caritas Polska, Federacji Polskich Banków Żywności, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutu Matki i Dziecka, Poland Business Run, Fundacji „Mam marzenie”, Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz wielu innych.

 

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.