Zarząd Kani wnosi o zakończenie restrukturyzacji

Zarząd ZM Henryk Kania wniósł o umorzenie restrukturyzacji z chwilą zawarcia umowy dzierżawy z którymś z konkurentów.

Na zdjęciu: Henryk Kania 

Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji wystąpiły 12 września 2019 r. do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z wnioskiem o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego z chwilą wyboru oferty dzierżawy Cedrob lub Tarczyński Pismo obejmujące ww. informację oraz kopię wniosku złożono również do wiadomości przewodniczącego rady wierzycieli. Przypomnijmy: w tym tygodniu sąd oddalił także wszystkie zarzuty zarządu ZM Henryk Kania, jakie ten wniósł po radzie wierzycieli z 5 września. 6 września 2019 roku wspomniany sąd wydał postanowienie o uchyleniu zarządu własnego spółki oraz wyznaczył na podstawie art. 239 ust. 2 Prawa Restrukturyzacyjnego zarządcę w osobie Mirosława Możdżenia.

– Wskutek niniejszego postanowienia, które jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, zarząd spółki utracił uprawnienia do zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem spółki. Od 6 września 2019 roku zarządca obejmuje zarząd masą układową spółki – dodano w komunikacie.

Zebranie rady wierzycieli, które miało miejsce 5 września nie przebiegło po myśli zarządu ZM Henryk Kania. Większość wierzycieli opowiedziało się za przeprowadzeniem transparentnego procesu due dilligence, zaangażowaniu firmy Tarczyński w poszukiwanie inwestora dla ZM Henryk Kania oraz zawarcie umowy przerobowej i umowy dzierżawy z Cedrobem.

– Pod warunkiem uchylenia zarządu własnego spółce i ustanowienia zarządcy, zasadne jest zawarcie umowy przerobowej z Cedrobem aż do czasu uzyskania przez Cedrob zgody organu monopolowego na dokonanie koncentracji, z tym zastrzeżeniem, że począwszy od uchylenia zarządu własnego ZMHK, zarządca powinien dążyć do przeprowadzenia transparentnego procesu, tak by każdy z potencjalnych inwestorów mógł przebadać ZMHK w celu umożliwienia im złożenia wiążących ofert – głosi opinia Rady Wierzycieli.

W ostatnim punkcie wierzyciele poparli wniosek nadzorcy sądowego o odebranie zarządu firmie i wprowadzenie zarządcy.

Od czerwca w ZM Henryk Kania trwa postępowanie układowe, gdyż na skutek utraty płynności finansowej spółka była zmuszona przerwać produkcję. Najpierw spółka dostała czas do końca lipca na przedłożenie planu restrukturyzacji i spłaty zobowiązań, potem czas ten dwukrotnie przesuwano: do końca sierpnia i do 13 września. Kania chciał wydzierżawić majątek spółce celowej HK Trade, na co właśnie nie zgodzili się wierzyciele. Z kolei sam uważa oferty Tarczyńskiego i Cedrobu za próbę wrogiego przejęcia, argumentując, że skoro zgodnie z prawem wciąż sprawuje zarząd własny, a sam nie otrzymał ofert od Tarczyńskiego i Cedrobu, nie mogą one więc być wiążące.

– Wydzierżawienie przedsiębiorstwa dłużnika konkurentom przed złożeniem planu restrukturyzacyjnego przez nadzorcę sądowego i sprzecznie z jego treścią, będzie niezgodne z ustawą i sprzeczne z interesem wierzycieli – uważa zarząd ZM Henryk Kania. – Zatwierdzenie warunków dzierżawy przedsiębiorstwa dłużnika objętych niewiążącymi ofertami sprzedaży przedsiębiorstwa na rzecz konkurentów dłużnika, doprowadzi do sytuacji, w której proces restrukturyzacji zakończy się w dacie zawarcia umowy dzierżawy – dodano w komunikacie.

W efekcie, zdaniem Kani nastąpi likwidacja spółki i przejęcie jej majątku przez konkurentów po zaniżonych cenach. Zwraca też uwagę, że ceny zaproponowane przez Tarczyńskiego i Cedrob w niewiążących ofertach są znacznie poniżej wartości przedsiębiorstwa, a sprzedaż nie jest jedynym sposobem na uzdrowienie spółki i spłatę wierzycieli.

Magdalena Weiss 2316 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }