UOKiK ma nowego wiceprezesa

Prezes Rady Ministrów 26 sierpnia powołał na to stanowisko Tomasza Chróstnego.

Tomasz Chróstny karierę zawodową rozpoczął uczestnicząc w projektach z zakresu badania sprawozdań finansowych instytucji finansowych, wyceny przedsiębiorstw oraz wykrywania przestępstw i nadużyć finansowych. Przygotowywał również analizy ekonomiczne, rynkowe i sektorowe oraz prognozy gospodarcze.

Nowy wiceprezes UOKiK-u pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie do 25 sierpnia br. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych. Ponadto był przedstawicielem ministra właściwego ds. gospodarki w radzie naukowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Ma doświadczenie dydaktyczne i badawcze – jest nauczycielem akademickim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Joanna Hamdan 13849 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.