Seko sprzedaje więcej, ale zarabia mniej

Wysokie ceny energii, rosnące koszty pracy i ceny surowców uderzyły producenta przetworów rybnych po kieszeni.

W półroczu 2019 r. przychody ze sprzedaży firmy Seko zwiększyły się o 7,1% w porównaniu z takim samym okresem poprzedniego roku i wyniosły 86,87 mln zł. W I kwartale br. przychody ze sprzedaży obniżyły się w stosunku do roku ubiegłego o 1,7%, z kolei w II kwartale odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 19,4%, co głównie było skutkiem przesunięcia zakupów przed Świętami Wielkanocnymi z I kw. na II kw. roku.

Spadły natomiast osiągnięte przez producenta zyski. Na czysto Seko zarobiło 2,85 mln zł, o ponad jedną czwartą (26%) mniej niż rok temu.

- W ocenie zarządu spółki jest to efekt szeregu różnych czynników. Do najważniejszych z nich można zaliczyć wzrost cen energii, wzrost kosztów pracy oraz wzrost cen surowców - tłumaczy Seko. - Do obniżenia wyniku finansowego spółki w I półroczu 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku przyczyniło się także pogorszenie wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. W I półroczu ubiegłego roku zysk w tym obszarze działalności wyniósł 525 tys. zł, zaś w I półroczu bieżącego roku - 46 tys. zł - informuje spółka.

Wpływ na to miały przede wszystkim niższe przychody, w tym głównie z tytułu dotacji (księgowe rozliczenie dotacji otrzymanych w poprzednich okresach), a także likwidacja niepełnowartościowych materiałów, półproduktów, wyrobów gotowych i towarów o łącznej wartości 313 tys. zł, która zwiększyła pozostałe koszty operacyjne.

Na działalności finansowej producent osiągnął w I półroczu 2019 r. lepszy wynik niż w tym samym okresie poprzedniego roku, głównie dzięki nadwyżce dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w wysokości 128 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku nadwyżka ujemnych różnic nad dodatnimi wyniosła 136 tys. zł. Korzystny wpływ na wyniki spółki w tym segmencie działalności miał również niski poziom rynkowych stóp procentowych, który pozwolił utrzymać koszty odsetek od kredytów na niskim poziomie. Oba te pozytywne czynniki nie zrównoważyły jednak wyższych kosztów.

Magdalena Weiss 2326 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }